Biti kao dete

Updated

Da bi početnik meditirao u srcu, mora da oseti da je malo dete, koliko god da je star po ovozemaljskim merilima. Um malog deteta se nije razvio. Kada ono napuni dvanaest ili trinaest godina, dečiji um počinje da deluje na intelektualnom nivou, ali do tada je ono sâmo srce. Sve što vidi, malo dete oseća kao svoje sopstveno. Ono se spontano poistovećuje. Tako postupa srce.

Igrajte se u cvetnom vrtu

Kada se osetite kao jedno malo dete, odmah osetite da stojite u cvetnoj bašti. Taj rascvetali vrt je vaše srce. Malo dete može da se igra u bašti satima. Ono će odlaziti od cveta do cveta i neće izlaziti iz bašte jer ga lepota i miris svakog cveta raduju. Ta bašta je u vama i vi možete da ostanete u njoj koliko god vam je volja. Tako ćete moći da meditirate u srcu.

Zaplačite iskreno, kao bespomoćno dete

Malo dete nije ovisno o sebi i ne oslanja se na samog sebe; ono zavisi isključivo od sposobnosti svoje majke. A opet, željno je da joj dâ ono malo sposobnosti koju ima. Njegova mala sposobnost je njegova vera. Njegova vera u svoju majku je njegova vera u samog sebe. Ako se malo dete izgubi na ulici i počne da plače, neka dobroćudna osoba će mu pokazati gde je njegov dom.

Osetite da ste se izgubili na ulici i da napolju besni oluja. Sumnja, strah, anksioznost, briga, nesigurnost i druge nebožanske osobine liju odozgo po vama. Ali, ako osetite da ste bespomoćni i ako iskreno zaplačete, Neko će doći da vas spase i da vam pokaže kako da stignete u vaš dom, koji je vaše srce. A ko je taj Neko? To je Bog, vaš Unutrašnji Pilot.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

osim vežbe: Zaplačite iskreno, kao bespomoćno dete    srichinmoylibrary.com