Kursevi meditacije

“MEDITACIJA KAO POTREBA SAVREMENOG ŽIVOTA”
Nakon besplatne dvodnevne radionice sledi besplatan kurs meditacije u trajanju od mesec dana.