Molitva utire put

Updated

Po prirodi stvari odrasli smo uz molitvu, ako ne našu sopstvenu, onda sigurno barem negde u našem okruženju. Mi znamo šta je molitva, ona nam je bliska i poznata… naši preci su se molili, odlazili su u hram, džamiju, crkvu ili sinagogu… ili su pak ostajali u svojoj sobi – u tišini. A možda se desilo da su u nekom nemilom trenutku, usled bolnog iskustva ili teških okolnosti odlučili da odustanu od molitve.

NA KRILIMA MOLITVE

Ipak, molitva se nekako zadržala u srcima ljudi, otkrivali smo je u porodici i među prijateljima, u radosnim i u tužnim trenucima… Kada smo bili u nevolji ili nam je nešto bilo očajnički potrebno, većina nas se barem jednom, makar i krišom, obratila Bogu, Univerzumu ili nekoj drugoj uzvišenoj sili. Obratili smo se nečemu većem od nas samih, za šta smo verovali da ima moć da nam pomogne. A možda smo osećali i da sami imamo moć da se suočimo sa svakom situacijom i dođemo do rešenja ili ostvarenja cilja svojim ličnim zalaganjem. I šta je molitva, ako ne upravo naše lično zalaganje, naš iskreni vapaj. Možda smo i nesvesno, upravo kroz veru u sopstvene sposobnosti, gradili svoj odnos sa Bogom, sa tom božanskom iskrom u nama, sa našom sopstvenom dušom.

Zato uvek imamo mogućnost da se okrenemo toj božanskoj iskri u nama i da se izdignemo – na krilima molitve, bez obzira na okolnosti. A naravno, naš svesrdni i posvećeni rad može biti još jedan oblik molitve.

NAUČITE DA MEDITIRATE SA NAMA

Moja mati me nauči
Šta je molitva:

Molitva je vapaj,
Božije Oko ugledati.

Iz Šri Činmojeve knjige: Fifty oneness-heart-songs of a perfect God and a perfect child

U SVETINJI NAŠEG UNUTRAŠNJEG OLTARA

A kako da se molimo? Kada se molimo, nisu presudne reči koje izgovaramo. Najvažnije je da molitva dolazi iz srca, iz dubine duše… da se uspinje naviše u svetinji našeg unutrašnjeg oltara..

Dakle, kako da se molimo? Molitva ne podrazumeva napor… ona je u nama, bliskija od otkucaja našeg srca. Ako se molimo iskreno iz dubine duše, rezultati će biti isti kao da smo duboko meditirali. Najuzvišenija Hristova molitva kaže: „Neka bude Volja Tvoja, a ne moja.“ Jevanđelje po Luki 


Audio: Šri Činmojeva melodija na Hristove reči: “Neka bude volja Tvoja” u a capella izvođenju Agnikanine grupe radiosrichinmoy.org

 

ISKRENI VAPAJI

Ako se osećamo izgubljeno i ako nas je napustila svaka nada u našoj potrazi za putem i istinskim smislom života, mi ipak nismo prinuđeni da odustanemo. Naše iskrene molitve, naši iskreni vapaji, čak i dok su još krhki i nesigurni, počeće da donose plodove i počećemo da napredujemo kao ljudska bića.

Kada svoju molitvu završimo neuporedivom Hristovom molitvom: ‘Neka bude Volja Tvoja’, naš život se istinski i vidno menja na bolje. A ako u svojoj molitvi ponudimo zahvalnost Bogu, naša molitva postaje savršena.

Moj otac mi reče
Šta je meditacija:

Meditacija je
Božije Srce
U svom srcu osetiti.

Iz Šri Činmojeve knjige: Fifty oneness-heart-songs of a perfect God and a perfect child

OSLUŠKIVANJE TIŠINE U SRCU

Ako osećamo da znamo šta je za nas najbolje i da sami to možemo da ostvarimo, u pravu smo. Naša duša uvek zna šta je za nas najbolje i uvek nas bez greške vodi ka našem konačnom odredištu – ako joj to dozvolimo. Kroz otvaranje ka onome što je veće od nas, mi ne gubimo sebe nego naprotiv, rastemo i proširujemo sebe. Današnji cilj postaje sutrašnja odskočna daska.

Možda ćemo već sutra početi da osluškujemo tišinu u dubini naše duše. Možda ćemo već sutra odvažno početi da učimo jezik tišine i steći veće samopouzdanje, jer ćemo naučiti da stupimo u kontakt sami sa sobom, sa onim delom sebe koji je ostao gladan i koji čeka da ga nahranimo. Možda ćemo već sutra otkriti svoje istinske potrebe i dublje razumeti i voleti sebe i druga ljudska bića koja nas okružuju.

Moć molitve je neprocenjiva;
Sa lakoćom – ona pomera planine.

Slava nebeska molitve ne može se dočarati;
Redovno – ona postiže čuda.

Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 5, Agni Press, 1979

ŠTA SE UČI NA NAŠIM KURSEVIMA

The Secrets of the Universe srichinmoy.tv

BOŽANSKA ISKRA U NAMA

Postoji tišina u nama. Ako uklonimo prepreke i dozvolimo sebi da čujemo tu tišinu, počećemo da stupamo u kontakt sa suštinskim delom nas samih koji je ispunjen mirom, svetlošću i blaženstvom – sa onom božanskom iskrom u nama koja uvek treperi. Može nam se učiniti da je to nemoguće, ali ako ne odustanemo, malo po malo počećemo u da učimo jezik kojim nam se Bog obraća. Da bismo razumeli taj jezik, na nama je da načinimo svesni korak napred. Ko može da nam opiše ukus manga ako ga sami ne okusimo? Ko može da krene našim putem umesto nas samih? Kada se najiskrenije molimo iz dubine duše, naša molitva će u tišini spontano prerasti u meditaciju.

srichinmoy.tv

“Na Zapadu, meditacija nije toliko uobičajena kao molitva, ali želeo bih da kažem da su molitva i meditacija kao veoma bliska braća. Ako se molimo iz duše, primićemo ono što nam pruža meditacija.

Kada se molimo, mi osećamo da se iznutra, iz najvećih dubina u nama, iz najskrovitijih dubina u našem srcu, nešto uspinje visoko, još više i najviše. Osećamo i to da je neko prisutan da bi saslušao naše molitve, odnosno da je neko tu prisutan, da bi nas prihvatio na vrhuncu naše uzvišene težnje.

Kada meditiramo u besprekornoj tišini – posvećeno i iz duše – osećamo da se božanski Gost spušta u naše srce da bi nas usmerio, da bi nas prosvetlio, da bi nas usavršio i da bi ispunio Svoju Sopstvenu Transcendentalnu Stvarnost u nama. Osećamo da ono Beskonačno – ulazi u ono konačno zarad obostranog ispunjenja.”

Šri Činmoj, iz knjige:The oneness of the Eastern heart and the Western mind, part 2

VIŠE O MEDITACIJI U SRCU