Pronaći svog Učitelja

Updated

Saveti i inspiracija za tragaoce koji žele da imaju duhovnog učitelja i spremni su da idu putem istinskog preobražaja.

Vimeo: Odlomci iz Šri Činmojevih spisa

U ovom nadahnutom videu saznaćete kako da sami ocenite različite duhovne učitelje na osnovu vašeg ličnog doživljaja i koliko je važno da izaberete onog učitelja kome ste samostalno dali visoke ocene. Saznaćete i zbog čega je suštinski važno slediti svoj odabrani put posvećeno i predano.

Kada je neko spreman, kada je neko iskreno spreman za duhovni život, on će ili otići svom Učitelju, ili će Učitelj doći njemu. U Indiji se kaže: kada je učenik spreman, Učitelj se neizostavno pojavljuje.

srichinmoylibrary.com

Vimeo: Šri Činmoj Otkrivanje živog Boga

U živućem svetu
Svima nam je očajnički potreban
Živi Bog.

 

Vimeo: Tragaočevo putovanje (odlomci iz Šri Činmojevih spisa)

U ovom prosvetljujućem videu, tragaoci za unutrašnjom istinom otkriće tajne dostizanja sopstvenog cilja…


Kroz meditaciju stičemo iskustvo Višeg Sopstva.

– Bhagavad Gita

ŠTA JE MEDITACIJA?

Svaki čovek ima pravo na unutrašnji život – život obilja i radosti, i svaki čovek može da oseti i spozna Boga. Na tome se zasniva moja filozofija. Čovek je trenutno uronjen u patnju, u ropstvo, nesavršenstvo, neznanje; ali ako poseduje istinsku težnju, on lako može da se oslobodi straha, anksioznosti, sumnje, brige i tome slično. U tu svrhu, čovek mora da meditira. Ne radi se o tome da on mora da se obrati upravo meni; može da ode i kod nekog drugog duhovnog učitelja. Može da meditira i na nekom drugom mestu, ali mora da meditira, mora da kontemplira.

srichinmoylibrary.com

Vimeo: Šri Činmoj recituje drevnu mantru iz Rig Vede

Twameva Mata Pita Twameva

Thou art my Mother. Thou art my Father…

Ti si Majka.
Ti si Otac.
Ti si Prijatelj.
Ti si Drug.
Ti si Znanje.
Ti si Blago.
Ti si moje Sve.
Ti si moj Gospod Svevišnji.

Rig Veda   radiosrichinmoy.com

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Nikad nije kasno
Da se ukrcam
Na božansko putovanje.

Šri Činmoj

Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 18