Šri Činmoj Centar Beograd

U Beogradu, Šri Činmoj Centar postoji od 1989. godine…