Centri širom sveta

Updated

Kao odgovor na veliko interesovanje u svetu za njegovo duhovno učenje i njegov način života, Šri Činmoj je osnovao Centre za meditaciju u više od 150 gradova duž šest kontinenata. Šri Činmoj Centri služe kao dom duhovnosti za svoje članove, kao mesto na kome se sastaju da bi se molili i meditirali, učili i izvodili duhovnu muziku i praktikovali druge aktivnosti vezane za duhovan način života. Pored toga, Centri predstavljaju Šri Činmojevo učenje na delu kroz kurseve i razne javne manifestacije.

Kompozicija “World Of Wonder” – Parichayaka Hammerl, Radio Sri Chinmoy

Naši Centri nude kurseve meditacije širom sveta već više od pola veka, kao vid služenja široj ljudskoj zajednici. Na molbu Šri Činmoja, sva predavanja i kursevi su besplatni, jer je on verovao da unutrašnji mir koji razvijamo kroz meditaciju predstavlja naše rođenjem stečeno univerzalno pravo. Cilj ovih kurseva je jednostavan: da svaki pojedinac oseti inspiraciju i susretne se sa opipljivom mudrošću koja će mu pomoći da sam otkrije mnogostruke blagodeti meditacije. Pozitivno dejstvo meditacije uključuje zdravlje, sreću i iznad svega mir i ispunjenje u životu, vođene višim duhovnim ciljevima.


Šri Činmoj Centar u Beogradu postoji od 1989. godine.

NAŠA FILOZOFIJA

“Ne verujem u meditaciju u planinskim pećinama ili u šumskim dubinama. Naša filozofija i način na koji meditiramo je da prihvatamo svet onakvim kakav jeste. Mi pokušavamo da postanemo bolji i da inspirišemo druge da unaprede svoje živote. Neki govore da je meditacija namenjena samo nekolicini odabranih. Ali ja kažem da je meditacija za sve, jer smo svi deca Božija. Upravo pošto cenimo spoljašnji život, osećamo da se molitva i meditacija mogu praktikovati u sred naših svakodnevnih aktivnosti, a ne samo u crkvi ili hramu ili na nekom drugom svetilištu.”

Šri Činmoj         srichinmoylibrary.com