Šta čini meditacija?

Updated

Ovaj svet u kome živimo je izuzetno komplikovan i konstantno postaje sve komplikovaniji. Govore nam kako treba da živimo, gde treba da živimo, koji posao je najbolji za nas, koji automobil da vozimo i kakvu odeću treba da nosimo. Dakle, drugi obavljaju svo razmišljanje za nas. Postepeno postajemo odvojeni od svog istinskog sopstva…

Chanakhya Jakovic na Šri Činmoj Trci Samoprevazilaženja na 10 dana u Njujorku 2009.
Chanakhya Jakovic (Njujork 2009)

Otkrio sam da je meni lično meditacija pomogla da se ponovo povežem sa samim sobom, tako da sada živim svoj život, a ne život koji je neko drugi iskrojio za mene.

Meditacija mi pomaže da ostanem smiren i da više slušam svoje srce, nego um. Spontaniji sam i više sam u stanju da prihvatam pravac u kome idem.

Uz meditaciju mi stremimo da živimo načinom života koji je u većoj meri smiren i jednostavan. To je praktična prednost meditacije. Međutim, tu postoji i duhovna strana. Meditacija može da nam pomogne da steknemo dublje razumevanje vere koju sledimo, koja god da je u pitanju.

Rečeno je da se u molitvi mi obraćamo Bogu, a da u meditaciji pokušavamo da budemo prijemčivi za ono što Bog ima da nam kaže.

Isprobajte meditaciju i sami. Otkrijte šta ona čini za vas.

Chanakhya

U tebi se nalazi mir i svetilište u koje se možes povući u svakom trenutku i biti svoj.

Herman Hese (Sidarta)


CD Music of the Aspiration-Heart Sri Chinmoy, flute link na sajt radiosrichinmoy.org

Muzika za meditaciju

Music of the Aspiration-Heart   radiosrichinmoy

Jutros, tokom meditacije,
Po prvi put sam
Na tren ugledao svoju dušu.
Nikada ranije nisam video
Ništa toliko lepo.

Poema iz Šri Činmojeve knjige poezije
Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 11, Agni Press, 1999

OTKRIJTE U PRAKSI ŠTA MEDITACIJA ČINI ZA VAS

Pitanje: Kakvu dobrobit stičemo od meditacije?

Šri Činmoj: Kao prvo i najvažnije, kada meditiramo mi stičemo mir u umu. Svet ima sve, samo nema mir u umu. Osim toga, svet je postao veoma kompleksan. Mi želimo da pojednostavimo život da bismo trčali prema svom cilju bez nebrojenih distrakcija. Kada meditiramo, mi pojednostavljujemo svoj ovozemaljski život da bismo brže trčali prema svom cilju. Kada meditiramo, u svemu vidimo stvarnost. Trenutno postoji mnogo stvari na zemlji za koje nam se čini da nisu stvarne. Ali, kada meditiramo mi u svemu vidimo suštinu, seme stvarnosti.

srichinmoylibrary.com