Strela koncentracije

Updated

Da bismo naučili da meditiramo, prvi korak je koncentracija. Za koncentraciju ćemo izabrati najmanji mogući predmet i svu svoju pažnju ćemo usmeriti samo na njega. Da bismo se usavršili u svojoj koncentraciji, moramo iz svoje svesti da isključimo sve, osim predmeta naše koncentracije.

Koncentracija je kao strela. Kada je odapnemo pravo u cilj, ona razgrne sve prepreke da bi popločala put ka meditaciji. Kada naučimo pravilno da se koncentrišemo, postaće nam neuporedivo lakše da meditiramo.

Ako želimo da usavršimo koncentraciju, usredsredićemo svoju pažnju na neki veoma mali predmet kao što je plamen sveće ili latica cveta. Uvek ćemo birati ono što nas inspiriše. Objekat naše koncentracije mora biti veoma mali i po veličini ne bi trebalo da premaši vrh prsta.

Ako savladamo koncentraciju na najmanji mogući objekat, otkrićemo da nam to kasnije istinski pomaže u meditaciji. Zato, kada u naš um tokom koncentracije krenu da ulaze bezbrojne misli, naš zadatak je da ih smesta sve odbacimo. Tada koncentracija služi kao štit o koji se misli jednostavno odbijaju. Misli ne mogu da probiju štit naše koncentracije. Samo, to zaista nije lako postići. Ali, kada uspemo, bićemo spremni za pravu meditaciju.

Šri Činmoj izvodi svoju poemu na engleskom: “Just transcend your mind” (#55) na koju je iskomponovao melodiju (Radio Sri Chinmoy)

Samo prevaziđite svoj um.
Novi horizonti, nove granice
Pojaviće se pred vama
Uz raskošno savršenstvo
Dalekoviđenja Stvarnosti.

Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 33, Agni Press, 1982

NAUČITE DA MEDITIRATE NA BESPLATNOM KURSU

„Neophodna je koncentracija
Da utre put
Meditaciji.“

Šri Činmoj, iz knjige Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 45

Kada naša moć koncentracije ojača i kada pažnja dostigne stanje neometenog bdenja, možemo pokušati da meditiramo. Da bismo uspeli u meditaciji, moramo prvo da umirimo i utišamo svoj um i da ga učinimo potpuno spokojnim. Trudićemo se da nemamo apsolutno nikakve misli. Ako prvo naučimo da se koncentrišemo, biće nam mnogo lakše da meditiramo.

„U koncentraciji, mi uvežbavamo usmeravanje pažnje na određenu temu ili određeni predmet sve do potpunog isključenja svega ostalog. Svoj um u potpunosti usmeravamo samo na temu koju smo odabrali. Dok se koncentrišemo, ne dozvoljavamo apsolutno ničem u čitavoj Božijoj kreaciji da prodre u naš um. Svu svoju pažnju usmeravamo isključivo na predmet koji smo odabrali.“

Šri Činmoj, iz časopisa AUM — Vol.II-3, No. 2

U meditaciji postupamo sasvim suprotno. Svest proširujemo tako što svoju celokupnu pažnju usmeravamo na nešto prostrano kao što je okean ili nebo.

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

ĐAPA – PONAVLJANJE MANTRE

Ako smo početnici i ako tek učimo da meditiramo, najbolje je da krenemo od vežbanja koncentracije. Međutim, ako nam se čini da su nam vežbe koncentracije isuviše teške u ovom trenutku, možemo pokušati nešto drugo. Možemo da radimo “đapu”.

Đapa je ponavljanje mantre. Mantra je određena reč ili rečenica, ali to nije đapa. Međutim, ako tu reč ili rečenicu ponovimo dva do tri puta ili stotinu puta, to ponavljanje je đapa.

Đapa je ponavljanje određenih reči sa ciljem da pročistimo um i da se oslobodimo neželjenih misli. Za “đapu” ćemo odabrati jednu reč ili mantru. Najbolje je da izaberemo reč koja nas ohrabruje i koja budi u nama uzvišeno osećanje, kao što je npr: “ushićenje”, “ljubav”ili “mir-” Možemo izabrati da ponavljamo: “Bog” ili neko Božije Ime u koje imamo poverenje – npr: “Svevišnji”. To odabrano Ime ili reč ponavljaćemo iznova i iznova npr. pedeset, šezdeset ili sto puta. Kasnije ćemo, ako bude potrebno, uvećavati broj ponavljanja. Ukoliko tako postupamo, primetićemo da nam um postaje mnogo pročišćeniji i da je spreman za koncentraciju i meditaciju.

Jednousmerena koncentracija
Pronalazi put
Ka dubljoj meditativnoj svesti.

Šri Činmoj, iz knjige Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 14

Pojednostavite svoj život:

VEŽBE KONCENTRACIJE