Vežbe koncentracije

Updated

Koncentracija na srce

Kada se koncentrišete na srce, prva stvar koje treba da se setite je ljubav. Ljubav znači pobedu nad vremenom.

Ako se koncentrišete na srce i nekoliko puta duševno ponovite: “ljubav, ljubav, ljubav,” videćete da ljubav proširuje sopstveni horizont. Ona se poistovećuje sa vremenom, a sa druge strane i prevazilazi vreme jer joj je potrebno ispunjenje. Kada ljubav želi da se ispuni, ona neće ostati unutar vremena na pet ili deset minuta. Proširiće se duž čitave Večnosti. Ako znate da je tako i ako meditirate na srce, vreme će se proširiti, ushićenje će narasti, duša će se ispuniti. Ako pokušate da osetite ljubav, uvećaćete svoju sposobnost da težite, uvećaćete svoju sposobnost da spoznate i uvećaćete svoju sposobnost da budete u jedinstvu sa celim svetom.

Postanite svedok

Pokušajte najpre da usredsredite svoju pažnju na neki predmet, zatim uđite u njega, a onda izađite iz njega. Vratite se zatim sebi i postanite svedok ili Saksha-purusha. To je prava koncentracija. To je tajna meditacije. Ako znate ovu tajnu, moći ćete da se koncentrišete na najdelotvorniji način.

Prodrite u predmet

Odaberite neku ideju i nastojte da ta ideja postane živo biće. Postavite je zatim na zid u nivou vaših očiju. Ako vam je suviše teško da koristite određenu ideju, onda odaberite neki materijalni predmet i postavite ga na zid. Neka vam oči budu otvorene. Uvek je bolje da se koncentrišete otvorenih očiju.

Posmatrajte taj predmet i počnite da se koncentrišete. A sada prodrite u taj predmet. Morate da iskoristite svu svoju pažnju i kroz taj predmet da prođete na drugu stranu. Kada ste prošli na drugu stranu, počnite odande da se koncentrišete. Vi ste tamo, a vaše telo je ovde. Počnite da se koncentrišete sa druge strane i odatle posmatrajte svoje sopstveno telo.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

„Kada se koncentrišete, bilo da ste u umu ili srcu ili u čitavom biću,  zamislite da je čitav svet manji od najmanjeg. Samo osetite kako je ceo svet sitniji od najsićušnijeg. Vaš um se tada neće ponašati kao neka skitnica ili pas lutalica. Ako pomislite da je svet ogroman, vaša koncentracija nikada, nikada neće biti uspešna. Ali, ako zamislite da je čitav svet jedan sasvim maleni objekat, apsolutno majušan kao vrh prsta, onda će vaša koncentracija biti izuzetno moćna.

Kad god se na nešto koncentrišete, morate da osetite da je u pitanju nešto sasvim maleno, najmanje moguće. Snagom svoje mašte, učinićemo da predmet naše koncentracije bude izuzetno mali.”

Odlomci iz knjige:

Sri Chinmoy, Rainbow-Flowers, part 3, Agni Press, 1999