Vežbe vizualizacije

Updated

Nebo u vašem srcu

Molim vas, držite oči poluotvorene i zamislite prostrano nebo. U početku pokušajte da osetite da je to nebo pred vama; kasnije pokušajte da osetite da ste i vi prostrani kao to nebo ili da ste samo to nebo.

Nakon nekoliko minuta, molim vas, zatvorite oči i pokušajte da vidite i osetite to nebo da je u vašem srcu. Molim vas, osetite da ste vi univerzalno srce i da se u vama nalazi nebo na koje ste meditirali i sa kojim ste se poistovetili. Vaše duhovno srce je beskrajno veće od neba, zato ono u sebe lako može da smesti nebo.

Prostranstvo okeana

Kada želite da meditirate, pomislite na nešto veoma prostrano – nebo, okean, planine – i postanite jedno sa tim prostranstvom, koje je svo moć. Zamislite nešto veoma prostrano, mirno i tiho. Kada počnete da meditirate, osetite da je u vama jedan prostrani okean i da ste zaronili do dna na kome je sve mirno. Ako možete da se poistovetite sa tim prostranim okeanom, sa tim obiljem mirnoće, onda će vam biti veoma lako da meditirate.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 Tehnika meditacije

Muzika za vizualizaciju

 radiosrichinmoy.org

Verujte u lepotu
Svoje moći imaginacije.
Sve to je istinito, sve je istinito!
To nije vaša mentalna halucinacija.
Nezamisliva je
Moć imaginacije.