Kao malo dete

Da biste meditirali kao duša velikog tragaoca, potrebno vam je duševno srce malog deteta.

Koncentracija

Kada se koncentrišete na srce, prva stvar koje treba da se setite je ljubav. Ljubav znači pobedu nad vremenom.

Otvaranje srca

Ako položite ruke na svoje srce i osetite otkucaje srca, automatski ćete osetiti intenzitet vaše težnje.

Čistota u srcu

Čistota je kada osećate da imate živi oltar duboko unutar vašeg srca. Kada osetite božansko prisustvo unutrašnjeg oltara.

Umirivanje uma

Ne smemo na silu da se upinjemo tako što ćemo koristiti um, nego umesto toga treba da učinimo svoj um spokojnim i tihim.