Meditacija u srcu

Meditacija u duhovnom srcu je najsigurniji i ujedno najbrži način da se napreduje u duhovnom životu.