Šri Činmoj

O našem učitelju Šri Činmoju

 

Šri Činmoj je rođen 1931. u Bengalu u Indiji, u izrazito duhovnoj porodici. Nakon što je sa 12 godina ostao bez oba roditelja, stupio je u duhovnu zajednicu ili Ašram u Pondičeriju i kao dečak je počeo da meditira mnogo sati na dan.

Već u tinejdžerskom dobu, Šri Činmoj je veoma rano počeo da dostiže iskustva najdubljeg prosvetljenja, koja je nastavio da produbljuje i usavršava tokom narednih 20 godina da bi se pripremio za kasnije posvećeno služenje svetu. Učenje koje je kasnije ponudio celoj planeti i svoju meditativnu praksu nazvao je: Suncem obasjana staza Ljubavi, Posvećenosti i Predanosti.

Šri Činmoj se osmehuje.

Dok je Šri Činmoj bio na zemlji, većina nas koji smo ga iskreno prihvatili za svog Učitelja imala je sreće da povremeno boravi u njegovom prisustvu, bilo u Njujorku, gradu u kom je živeo, bilo na nekom od njegovih brojnih putovanja po Evropi, bilo na različitim destinacijama širom sveta. Kroz lični primer i u praksi učio nas je kako da se koncentrišemo, kako da meditiramo, kako da kontempliramo. Govorio nam je da meditacija nije instant kafa; da se ne usavršava preko noći – da zahteva mnogo godina vežbanja da bismo stišali svoj um i uspeli da uđemo u dublje, meditativno stanje.

A ipak, od najranijih pokušaja počeli smo da osećamo pozitivne efekte meditacije. Kao rezultat dugogodišnje prakse, svi smo osetili postojani mir i unutrašnju radost koju nismo doživeli nikada ranije.

Šri Činmoj nam je pokazao da meditacija može da se izrazi na najraznovrsnije načine. On je i sam bio plodan pesnik, kompozitor, slikar, muzičar i sportista. Meditacija je prožimala sve njegove aktivnosti i davala mu je inspiraciju da istražuje najrazličitija polja kreativnosti. Njegova poruka je bila jednostavna:

“Svako ljudsko biće ima unutrašnje sposobnosti koje daleko prevazilaze sve što možemo ikada i da zamislimo.”

Šri Činmoj u meditaciji sa sklopljenim rukama

Za Šri Činmoja, meditacija nije bila nešto što se moglo spakovati u mali deo dana. Ona je prožimala sve čime se bavio i dodirivala je svakoga sa kime se susretao. Šri Činmoj je delovao na ljude neposredno i spontano, čineći da duhovnost bude prihvaćena kao nešto potpuno normalno, prirodno i opipljivo.

Iz svoje duboke meditacije stekao je neizmeran unutrašnji mir, kao i mir na spoljašnjem planu. Taj mir je nesebično delio sa drugima na svojim besplatnim koncertima posvećenim miru koje je držao širom sveta, kao i kroz svoja književna dela i kroz svoje likovne radove.

Mi nastavljamo da delimo ta iskustva sa drugima na našim besplatnim kursevima meditacije.

Šri Činmojeva nebeski uzvišena muzika za flautu kreira savršenu atmosferu za naša predavanja i praktične vežbe.

Šri Činmoj svira flautu na svom albumu "Aspiration-Cry"

Šri Činmoj: flauta    radiosrichinmoy.org

Još jedan način na koji je Šri Činmoj izražavao meditativni mir bio je kroz muziku. Neretko mi na kursevima učimo tragaoce po nekoliko njegovih kratkih, mantričkih pesama koje nam pomažu da prizovemo unutrašnje stanje puno mira i usredsređenosti.

Na sličan način Šri Činmojevi likovni radovi nude još jednu dimenziju meditacije. Ptica-duša jedan je od omiljenih simbola koje je koristio. Nacrtao je doslovno milione takvih ptičica. Verovao je da svaka ljudska duša nalikuje ptici koja širi svoja krila nebom, nedodirnuta ovozemaljskim brigama i strepnjama. Jedna od izuzetno popularnih vežbi sastoji se upravo od meditacije na ove veličanstvene umetničke forme.

Colour Dream: Višedimenzionalna meditacija u bojama na Šri Činmojeve likovne radove u akriliku

Za one koji bi voleli da vide istinskog duhovnog Učitelja kako meditira i podučava svoje učenike, imamo niz videa na kojima je Šri Činmoj snimljen u različitim stanjima svesti i na kojima odgovara na pitanja o različitim aspektima meditacije. Sve u svemu, Šri Činmoj je ostavio iza sebe prebogato nasleđe koje mi nastavljamo da delimo sa svima onima koji žele da izučavaju temelje meditacije. Ohrabrivao je članove svojih Centara da drže kurseve meditacije besplatno, na tradicionalno ustanovljen i drevan način prenošenja znanja sa predaka na nove generacije – u obliku dara koji se prenosi od srca srcu. Upravo u tom duhu i mi držimo kurseve.

Šri Činmoj je ušao u Mahasamadhi 11. oktobra 2007.

Njegovo delo, kao i svetlost njegovog bivstvovanja i dalje blistaju u ovom svetu i u aktivnostima njegovih Centara širom planete.

“Pravi duhovni Učitelj
Je talas samilosti
Koji nadolazi
Iz okeana tišine.”

 srichinmoylibrary.com

Prijavite se na besplatni kurs meditacije


Šri Činmoj Centar u Beogradu postoji od 1989. godine. Članovi Šri Činmoj Centra slede put meditacije prema učenju savremenog indijskog učitelja Šri Činmoja.


Za više informacija:

“Svaki čovek ima pravo na unutrašnji život – život izobilja i radosti – i svaki čovek je sposoban da oseti i da ostvari Boga. Na tome se temelji moja filozofija. Samo, čovek je trenutno uronjen u patnju, u ropstvo, nesavršenstvo, neznanje; ali, ako čovek ima pravu težnju, on lako može da se oslobodi straha, anksioznosti, sumnje, brige i svega ostalog. Stoga čovek mora da meditira. Ne radi se o tome da on mora da se obrati baš meni; može da ode i kod nekog drugog duhovnog učitelja. Može da meditira i na nekom drugom mestu, ali mora da meditira, mora da kontemplira.”

srichinmoylibrary.com