Tipovi joge i koraci u disciplini

Updated

Postoje najvažniji tipovi joge i koraci u disciplini kroz koje su tragaoci prolazili hiljadama godina da bi se usavršili i pripremili za meditaciju. U sistemu Joge to su tri glavna tipa joge: Joga znanja, Joga ljubavi i posvećenosti i Joga akcije i osam koraka discipline: Jama, Nijama, Asana, Pranajama, Pratjahara, Darana, Djana i Samadi. U današnje vreme, ako posedujemo iskrenu težnju, za nas nije neophodno da prolazimo kroz sve te komplikovane sisteme vežbi. Možemo odmah da uronimo u svet čiste koncentracije, meditacije i kontemplacije.

Ko je spreman za Jogu?

TRI GLAVNA TIPA JOGE

Tri staze koje nas vode ka samospoznaji i spoznaji Boga su:

#1 Joga Znanja

Đnana joga ili staza znanja.

Šri Činmoj nas upućuje da ako doživljavamo Boga kao Izvor znanja, ako želimo da spoznamo Božiju mudrost i uzvišenost slave Njegovog transcendentalnog Bića i da otkrijemo misteriju života i smrti, moramo da praktikujemo Đnana Jogu kroz proučavanje svetih spisa i dostizanje najuzvišenijih Istina. Na tom putu konačno shvatamo da moramo da se um mora prevazići da bismo mogli da živimo u okeanu Božijeg Znanja koje prevazilazi sposobnost uma i obitava na mnogo višim planovima svesti.

#2 Joga Posvećenosti

Bakti Joga ili staza ljubavi i posvećenosti.

Sa druge strane, ako više volimo da vidimo i osetimo Boga na najslađi mogući način i da sa Njim ostvarimo najveći stepen bliskosti, onda ćemo praktikovati Jogu ljubavi i posvećenosti kroz razvijanje ljubavi prema Bogu i posvećenu praksu molitve, meditacije, mantranja i pevanje duševnih pesama i sl. Bakta se u potpunosti oslanja na svoju veru u Božiju Zaštitu i Božiju Samilost. On oseća da ne može da živi bez Boga i u odsustvu Boga oseća prazninu koju ništa ne može da popuni.

#3 Joga Akcije

Karma Joga ili staza akcije. 

A možda smo tip osobe koja najviše voli konkretnu akciju i ljude i koja želi da spozna Boga kroz  svet i kroz nesebično služenje čovečanstvu. U tom slučaju će nam najviše odgovarati Joga akcije ili Karma joga. U ovoj jogi sve što radimo nudimo Bogu i Njemu predajemo rezultate svojih dela. Karma jogin želi zdravo i snažno telo jer smatra da je život zlatna prilika da se bude u službi Boga. On smatra da aktivnosti ljudskog života nisu nevažne, ali da uključuju moral i unutrašnji život.

Osim toga, imamo slobodu da kombinujemo sva tri tipa joge prema ličnim afinitetima. Ono što sigurno znamo je da nas ove tri staze nepogrešivo vode ka samospoznaji i ka ostvarenju Boga. Ostali značajni tipovi Joge su ili ogranci ova tri tipa ili su usko povezani sa njima.


OSAM KORAKA U DISCIPLINI

U drevnom sistemu Joge postoji osam koraka kroz koje tragalac prolazi:

#1 Jama

Samokontrola i moralno uzdržavanje.

#2 Nijama

Strogo nadgledanje ponašanja i karaktera.

#3 Asana

Različiti položaji tela koji služe da smirimo telo i učinimo ga prijemčivim za višu svest.

#4 Pranajama

Složeni sistem disanja kojim umirujemo um i razvijamo kontrolu nad umom.

#5 Pratjahara

Povlačenje iz čulnog života. Povlačenje naše spoljašnje energije i usmeravanje na jedan određeni aspekat našeg sopstvenog istinskog bića i naše svesti.

#6 Darana

Fiksiranje svesti na Boga uz pridruživanje svih delova tela.

#7 Djana

Meditacija – neumorni ekspresni voz koji hita najvećom brzinom ka Cilju.

#8 Samadi

Ekstatični zanos, završetak plesa Prirode, potpuno stapanje naše individualne svesti sa beskrajnom univerzalnom Svešću Transcendentalnog Svevišnjeg.


ISTINSKA SVESNA TEŽNJA

Šri Činmoj nas ohrabruje da se uputimo stazom istinske Joge:

navodnici roze
Ako zaista želite da uđete u polje težnje, odmah ćete se truditi da odustanete od pogrešnih stvari. Automatski ćete voditi moralan i kontrolisan život. Prestaćete da radite stvari koje su štetne po vaš duhovni život. Vaš unutrašnji vapaj, vaša težnja, navešće vas da praktikujete prva dva koraka (Jama i Nijama). A otkrićete da vam treći i četvrti korak (Asana i Pranajama) nisu neophodni.

Kada jednom u vaš ljudski život koji je neprosvetljen uđe prava težnja, odatle počinje vaše istinsko putovanje. Ako se pojavi težnja, onda ste spremni da počnete da vežbate koncentraciju, meditaciju i kontemplaciju.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE


SUNCEM OBASJANA STAZA

Znamo za izreku da “spori i postojani pobeđuju u trci”. Takvu filozofiju možemo uvek da sledimo i da idemo korak po korak, lagano i postojano. A znamo i da svi putevi vode do istog Cilja. Ali, danas postoji jedan put koji može mnogo brže da nas odvede do Cilja. Taj put je put srca koji nazivamo i Suncem obasjana staza. Na toj stazi radi se koncentracija, duboka meditacija i usredsređena kontemplacija.

Čovek može i danas da praktikuje povlačenje iz čulnog života i da pri tom ne upražnjava nikakve druge discipline. A opet, ako neko želi da preskoči taj korak i odmah usredsredi svoj um na Boga i počne da meditira, sasvim slobodno može to da učini. Mnogi tragaoci su uspeli da kroz tu praksu ostvare pozitivne rezultate u svom duhovnom životu. Ali, svako mora sam za sebe da oseti da li oseća potrebu za nekim od tih specifičnih koraka ili ne.

Put srca

MOJ IZBOR

Šri Činmoj je zastupao stav da njegovi učenici ne moraju pre meditacije da prolaze kroz brojne pripremne stadijume. Meditirajući sa njim, imali su visoka iskustva i sticali najviša iskustva bez prolaženja kroz pripremne discipline. Sa druge strane, neki duhovni Učitelji smatraju da njihovi učenici moraju prvo da prođu kroz sve pripremne stadijume. I u tome je lepota. Svaki Učitelj ima svoj sopstveni način na koji je spoznao Istinu i svoj sopstveni način na koji pruža Istinu drugima.

Ako sam dovoljno iskren da sledim duhovni put do kraja i ako imam duhovnog Učitelja ili možda neke prijatelje koji su veoma uznapredovali na duhovnoj stazi, onda mogu lako da prihvatim njihovu pomoć i njihove savete o tome kako najbrže da napredujem.

navodnici roze
Kada se prilika i sposobnost
Udruže,
Život najbrže napreduje.

Šri Činmoj