Tipovi joge i koraci u disciplini

Updated

Postoje najvažniji tipovi joge i koraci u disciplini kroz koje su tragaoci prolazili hiljadama godina da bi usavršili sebe i pripremili se za meditaciju. Tako u sistemu Joge imamo tri osnovna tipa: Jogu znanja, Jogu ljubavi + posvećenosti i Jogu akcije i pored toga osam koraka u disciplini: Jamu, Nijamu, Asanu, Pranajamu, Pratjaharu, Daranu, Djanu i Samadi. Za tragaoca koji u savremeno doba poseduje iskrenu težnju, nije neophodno da prolazi kroz sve te složene sisteme vežbi. On može odmah da uroni u svet čiste koncentracije, meditacije i kontemplacije.

TRI GLAVNA TIPA JOGE


Tri staze koje nas vode ka samospoznaji i spoznaji Boga su:

#1 Joga Znanja

Đnana joga ili staza znanja.

Šri Činmoj nam razjašnjava da ako doživljavamo Boga kao Izvor sveg znanja, ako želimo da spoznamo Božiju mudrost i uzvišenost slave Njegovog transcendentalnog Bića da bismo otkrili misteriju života i smrti, moramo da praktikujemo Đnana Jogu kroz proučavanje svetih spisa i dostizanje najuzvišenijih Istina. Na tom putu konačno dolazimo do razumevanja da moramo da prevaziđemo um da bismo mogli da živimo u okeanu Božijeg Znanja koje prevazilazi sve sposobnosti uma i obitava na daleko uzvišenijim planovima svesti.

#2 Joga Posvećenosti

Bakti Joga ili staza ljubavi i posvećenosti.

Sa druge strane, ako radije želimo da vidimo i osetimo Boga kroz najslađi mogući način i da sa Njime ostvarimo najveću moguću bliskost, onda ćemo praktikovati Bhakti Jogu ljubavi i posvećenosti kroz razvijanje ljubavi prema Bogu i kroz posvećenu praksu molitve, meditacije i sl. Jedan bakta se u potpunosti oslanja na svoju veru u Božiju Zaštitu i Božiju Samilost. On oseća da ne može da živi bez Boga, a u odsustvu Boga oseća takvu prazninu koju ništa na ovom svetu ne može da popuni.

#3 Joga Akcije

Karma Joga ili staza akcije. 

A možda smo tip osobe koji najviše voli ljude i konkretnu akciju. On želi da spozna Boga kroz svet i kroz nesebično služenje čovečanstvu. U tom slučaju će nam najviše odgovarati Karma joga ili Joga akcije. U toj jogi sve što u životu činimo, mi nudimo Bogu, a i rezultate svojih dela takođe predajemo Bogu. Jedan karma jogin želi zdravo i snažno telo, jer smatra da je život zlatna prilika da bude na službi Bogu. On smatra da aktivnosti u ljudskom životu nisu nebitne, ali da uključuju moral i unutrašnji život.

Na kraju, imamo kao tragaoci slobodu i da kombinujemo sva ova tri tipa joge prema ličnim sklonostima. Ono što pouzdano znamo je da nas ove tri staze nepogrešivo vode ka spoznaji sebe i ka spoznaji Boga. I još, svi ostali značajni tipovi Joge su ili ogranci ova tri tipa ili su usko povezani sa njima.

OSAM KORAKA U DISCIPLINI


U drevnom sistemu Joge postoji osam koraka kroz koje tragalac prolazi:

#1 Jama

Samokontrola i moralno uzdržavanje.

#2 Nijama

Strogo nadgledanje sopstvenog ponašanja i karaktera.

#3 Asana

Različiti položaji tela koji služe da se telo umiri i učini prijemčivim za višu svest.

#4 Pranajama

Složeni sistem disanja kojim se umiruje um i razvija kontrola uma.

#5 Pratjahara

Povlačenje iz čulnog života. Povlačenje energije od spolja ka unutra i usmeravanje na jedan poseban aspekat našeg istinskog bića i naše sopstvene svesti.

#6 Darana

Fiksiranje svesti na Boga, koje uključuje sve delove tela.

#7 Djana

Meditacija: neumorni ekspresni voz koji hita ka Cilju najvećom brzinom.

#8 Samadi

Ekstatični zanos, okončanje plesa Prirode, potpuno stapanje sopstvene individualne svesti sa beskrajnom univerzalnom Svešću Transcendentalnog Svevišnjeg.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

ISTINSKA SVESNA TEŽNJA


Šri Činmoj nas ohrabruje da se uputimo stazom istinske Joge:

navodnici roze
Ako zaista želite da uđete u polje težnje, odmah ćete se truditi da odustanete od pogrešnih stvari. Automatski ćete voditi moralan i kontrolisan život. Prestaćete da radite stvari koje su štetne po vaš duhovni život. Vaš unutrašnji vapaj, vaša težnja, navešće vas da praktikujete prva dva koraka (Jamu i Nijamu). A otkrićete da vam treći i četvrti korak (Asana i Pranajama) nisu neophodni.

Kada jednom u vaš ljudski neprosvetljeni život ukorači prava težnja, sa te tačke će otpočeti vaše istinsko putovanje. Ako se pojavi težnja, onda ćete biti spremni da počnete sa vežbama koncentracije, meditacije i kontemplacije.

SAVIKALPA, NIRVIKALPA I SAHAĐA SAMADI

SUNCEM OBASJANA STAZA

Znamo za izreku da “spori i postojani pobeđuju u trci”. Takvu filozofiju možemo uvek da sledimo i da se krećemo lagano i postojano, korak po korak. Znamo i da svi putevi vode do istog Cilja. Danas se, međutim, pred nas postavlja jedan novi put Joge kojim možemo da stignemo do našeg odredišta mnogo brže i sigurnije. U pitanju je Suncem obasjana staza ili Staza ljubavi, posvećenosti i predanosti na kojoj se praktikuje koncentracija, duboka meditacija i usredsređena kontemplacija.

Čoveku je data sloboda da izabere i praktikuje povlačenje iz čulnog života, a da pri tom ne upražnjava nikakve druge discipline. A opet, ako neko želi da preskoči taj korak i da odmah usredsredi svoju pažnju na Boga i počne da meditira, slobodan je da to učini. Mnogi tragaoci su uspeli da ostvare pozitivne rezultate u svom duhovnom životu načinivši upravo takav izbor. Svako mora sam za sebe da oseti da li oseća potrebu za određenim koracima jogičke discipline ili ne.

PUT SRCA

ŠTA JE MENI POTREBNO?


Šri Činmoj je zastupao stav da njegovi učenici ne moraju da prolaze kroz sve pripremne stadijume da bi mogli da praktikuju meditaciju. Meditirajući u njegovom prisustvu, imali su visoka iskustva i sticali čak i najviša iskustva bez prolaženja kroz ostale discipline. Sa druge strane, ima i duhovnih Učitelja koji smatraju da učenici koji slede njihovo učenje moraju sistematski da prođu kroz svaki stadijum discipline u jogi. Lepota je u tome što svaki Učitelj ima svoj jedinstveni način na koji spoznaje Istinu i deli je sa drugima.

Ako sam dovoljno iskren da sledim duhovni put do kraja i ako imam duhovnog Učitelja ili neke prijatelje koji su već napredovali na duhovnoj stazi, biću u stanju da iskreno prihvatim njihovu pomoć i sugestije o tome kako najbrže da napredujem ka Cilju.

navodnici roze
Kada se prilika i sposobnost
Udruže,
Život najbrže napreduje.

Šri Činmoj