Značenje mantre OM

Updated

Značenje mantre OM je mnogostruko. OM je semeni zvuk sâmog Univerzuma, zvuk kojim je Bog pokrenuo prvu vibraciju Svoje tvorevine. Čitav ovaj nepresušni Univerzum oslanja se upravo na kreativan i plodonosni kvalitet Božanskog OM-a.

Zahvaljujući njegovoj jedinstvenoj osobini, zove se Anahata Nada ili bezvučni zvuk. OM je bez početka i bez kraja, on nastaje bez spoljašnjeg podsticaja, besmrtan je i univerzalan. Izvire iz središta bića. Gde njegov zvuk prestaje? Tamo, u Beskrajnom Onostranom koje se ne može videti okom, ovde, u kosmičkom ispoljavanju koje vidimo pravo ispred sebe.

Kosmički Ritam OM-a

U sanskritu se OM predstavlja jednim nedeljivim slovom. Na zapadu se beleži sa tri slova, A-U-M, koja se izgovaraju kao jedan slog. Značenje mantre OM se krije u ova tri zvuka koja reprezentuju Božansko Trojstvo ili Trimurti. Brama je najuzvišeniji Tvorac, Višnu je najplemeniti Održavatelj, Šiva je najmoćniji Preobrazitelj. Kada se uzmu zajedno, nastaje spontani kosmički ritam OM-a kojim Bog obuhvata i grli čitav Univerzum. Tvorevina je u savršenoj harmoniji, a Gospod Bog Apsolutni, Lično pleše Svoj kosmički Ples u pokretu savršenstva. Kada pojemo mantru OM, mi se sjedinjujemo sa tim kosmičkim Plesom i sa Gospodom koji stvara, održava i preobražava ovaj svet. Kroz zvuk OM-a, Bog živi u nama da bi preobrazio našu patnju, naša ograničenja i naše neznanje.

Pojanjem ove mantre čovek priziva Boga u sva tri Njegova Aspekta zajedno, i dovodi u harmoniju sile i zakone koji podržavaju ovaj Univerzum i sve što je u njemu stvoreno. Čovek dotiče i poziva na akciju kosmičku vibraciju ovog Najuzvišenijeg Zvuka. Ako se s poverenjem otvorimo ka ovoj mantri, njena neuporediva snaga moći će da nam pomogne da otkrijemo i otelovimo savršeno savršenstvo koje će početi da cveta u nama i u životu oko nas.

UMEĆE MEDITACIJE

Šri Činmoj nebo Značenje mantre OMOM – Jedan Izbor – Jedna Blagodat

O čoveče, OM može da ispuni sve tvoje želje. OM može da te oslobodi svih želja. Izaberi između te dve blagodati; samo jedna ti je data. Ako imaš nebrojene ovozemaljske želje, onda budi uveren da je Božije blago više nego beskrajno – tako da bezbedno možeš da nastaviš da tražiš od Njega ovozemaljske stvari. A opet, ako želiš unutrašnju i spoljašnju slobodu, s obzirom da je Bog potpuna Sloboda, On može da ispuni tvoju vrhunsku težnju – tako da bezbedno možeš da nastaviš da težiš za stvarima koje su Božanske.

srichinmoylibrary.com

MANTRA – ČAROBNA REČ

OM je Majka

Značenje mantre OM je vanvremeno. OM je Majka svih Sanskritskih mantri, Majka iz koje su potekle sve druge mantre. Toliko je veličanstven OM. U Hinduizmu se OM uvek bez izuzetka poje na početku svakog religioznog ili duhovnog obreda. Iz OM-a je nastala sva tvorevina. U njemu Božija tvorevina pronalazi svoj konačni Cilj.

Duhovni Učitelji, veliki Jogiji i najnaprednije duše čuju ga neprestano, dan i noć. OM odzvanja u kosmičkim razmerama u najvećim dubinama njihovih prosvetljenih duša. Vrata svih svetova, viših i nižih, otvaraju se pred njegovim svemoćnim kosmičkim zvukom. Kada budemo u stanju da ga u sebi čujemo, znaćemo da smo veoma napredovali u duhovnom životu i da se bliži dan kada ćemo spoznati Boga.

Audio: Jatra – The Divine Pilgrimage: OM sa tibetanskim činijama radiosrichinmoy.org

OM kao bezvučni zvuk
OM je univerzalni Učitelj

OM je univerzalni Učitelj koji nas poziva na konkretnu akciju. Čemu nas ovaj Učitelj uči? Uči nas pre svega da mentalno znanje i sva naša otkrića o nebrojenoj simbolici OM-a na intelektualnom nivou, ne mogu da nas odvedu ni do kakvog suštinskog odgovora. Možemo beskonačno da istražujemo knjige, članke i emisije preko interneta, međutim, samo ako dopustimo sebi otkrovenje kroz ličnu praksu, moći ćemo da steknemo dragocene uvide u njegovo istinsko značenje. A za to nam je potrebno minimum 5-10 minuta posvećene prakse na dan.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Mantra OM u ličnoj praksi

Samo inspiracija koju stičemo kroz ličnu praksu od ponavljanja mantre OM može da nas uveri da se približavamo cilju, da smo stigli na cilj i da ćemo zauvek u cilju ostati.

navodnici rozeNaše telo postaće polje jednousmerene koncentracije, naš um postaće meditacija koja okrepljuje i ispunjava, a srce će nam postati kontemplacija na Beskraj koja se sama po sebi apsorbuje.

srichinmoylibrary.com

Jedino ako OM preraste u našu koncentraciju, meditaciju i kontemplaciju, moći ćemo da otkrijemo prave i neuporedive razmere njegove suverene veličanstvenosti. Mi nismo živi zahvaljujući tome što dišemo. Živi smo zato što u našem dahu postoji moć koja predstavlja sâmog Svevišnjeg.

Članak na sajtu Sri Chinmoy Centre:

THE ESSENCE OF AUM

Beskrajna simbolika OM-a

OM je simbol sâmog Boga. O OM-u se može govoriti do kraja veka, a da se ne iscrpu njegova beskrajna značenja. U svojoj knjizi Prayer-World, Mantra-World and Japa-World, Šri Činmoj nudi nekoliko mističnih opisa OM-a koji na nesvakidašnji način razbuđuju našu božansku imaginaciju i iz novog ugla bacaju svetlost na mnogostruko značenje mantre OM:

Značenje OM-a

OM kao drvo
Možemo reći da je OM drvo. Korenje drveta je duboko usađeno u tlo. Njegovo stablo, grane i sitne grančice uzdižu se naviše, naviše, u nečujnoj molitvi Najuzvišenijem. Drvo je živi simbol plamteće težnje. ‘A’ predstavlja duboko korenje koje kao da pokušava da dosegne sâmu utrobu zemlje i da iz nje isisa hranu za život. ‘U’ predstavlja trup i lišće koji manifestuju večni Život vidljiv za sve nas na planu postojanja. ‘M’ predstavlja najviše grane koje sežu prema Beskraju, nečujne poput molitve Najuzvišenijem.

OM kao reka
OM je reka. ‘A’ je izvor koji buja iz nedara Zemlje. ‘U’ je brzi tok večnog Života koji nosi sa sobom sve što dotakne. ‘M’ je konačno odredište u beskrajnom Okeanu transcendentalnog Onostranog.

OM kao plamen sveće
OM je sveća koja gori. ‘A’ je vosak, ‘U’ je plamen, ‘M’ je svetlost i toplota koja se širi spolja ka najudaljenijem, uvis ka najuzvišenijem.

OM kao čovek
OM je čovek. ‘A’ predstavlja njegovu bazičnu fizičku prirodu, sile koje ga hrane i gone. ‘U’ predstavlja ispoljavanje njegovog života koji izrasta u naprednije i uzvišenije oblike izražavanja. ‘M’ predstavlja njegovu dušu koja dotiče Stopala Svevišnjeg.

OM kao Bog
OM je Bog. ‘A’ manifestuje život koji je vidljiv: tvorevinu u njenim beskrajnim oblicima i bezbrojnim izrazima. ‘U’ je tok večnog Života koji nosi svu tvorevinu napred i naviše. ‘M’ je beskrajni Svevišnji, transcendentalno koje je Neispoljeno.

OM kao bezvučni zvuk Anahata Nada
OM je bezvučni zvuk. Na njemu vibrira sâm Svevišnji. To je jedinstveni, nedeljivi i neizrecivi zvuk. Kada u sebi budemo čuli bezvučni zvuk, kada se budemo poistovetili sa njim, kada budemo živeli u njemu, moći ćemo da se oslobodimo okova neznanja i da spoznamo Svevišnjeg iznutra i spolja.

srichinmoylibrary.com

Šri Činmoj je od ranih šezdesetih, kada je došao na Zapad, pa sve do kraja života 2007,  govorio o tome šta mantra OM predstavlja i kolika je njena moć. Mi svi zajedno možemo samo da uronimo u beskrajni okean tog znanja i da kroz svoju redovnu praksu upijamo sa izvora svetlost i mudrost i rastemo u sve naprednija i duhovno razvijenija bića.

OM je Univerzum

navodnici rozeČovek koji ne poznaje univerzum, nije svestan gde živi.

~ Marko Aurelije

UNIVERZUM

OM kao bezvučni zvuk

Univerzum je Božija Tvorevina

i čovekovo ostvarenje.

Univerzum je Božija Samilost

i čovekovo razotkivanje.

Univerzum je Božija Koncentracija

i čovekovo preobraženje.

Univerzum je Božija Meditacija

i čovekovo otkrovenje.

Univerzum je Božija Kontemplacija

i čovekovo ispoljenje.

 

Pesnik u meni kaže da je univerzum predivan.

Pojac u meni kaže da je univerzum zanosan.

Filozof u meni kaže da je univerzum pun smisla.

Jogi u meni kaže da je univerzum duševan.

Onaj koji Boga voli u meni kaže da je univerzum plodan.

 

Pesnik u meni vidi istinu.

Filozof u meni postiže istinu.

Jogi u meni spoznaje istinu.

Onaj koji Boga voli u meni postaje istina.

 

Šri Činmoj

srichinmoylibrary.com

OM je Braman – Kosmički Princip

Braman ima bezbroj imena. Njegova su svojstva neuporediva. To je Suvereni Apsolut. Našim rečnikom možemo reći da je to najviši Kosmički Princip, najviša stvarnost u Univerzumu poznata kao Sat-Ćit-Ananda (Postojanje-Svest-Blaženstvo). Njegovo skriveno ime je OM. Postoji opis u Upanišadama u kome je zvuk OM-a lûk, sa koga se odapinje strela Atme (našeg Sopstva) usmerena prema meti koju predstavlja Braman Lično. Skriveni smisao ove alegorije je da kroz redovnu praksu koncentracije, meditacije i kontemplacije, tragalac ulazi u Apsolutnu Svest Bramana.

navodnici rozeKoliki god greh da čovek počini, ako otpeva OM nekoliko puta iz najveće dubine svoga srca, Božija svemoguća Samilost će mu oprostiti. U tren oka, moć OM-a preobražava mrak u svetlost, neznanje u znanje, i smrt u Besmrtnost.

srichinmoylibrary.com

Poruka Veda, večna poruka koju primamo od drevne Arijevske civilizacije i kulture, koju prihvatamo iz spoznaje Indijskih Mudraca i Proroka, poruka čovečanstvu, glasi: pokret, unutrašnji napredak, marširanje života napred, prema suđenom Cilju. “Nastavite dalje, nastavite dalje.”

Sva inspiracija i svi izvori korišćeni u ovom tekstu se u potpunosti oslanjaju na Šri Činmojevo (1931-2007) učenje i njegove objavljene knjige koje se mogu pretraživati na engleskom jeziku u ogromnoj internet biblioteci srichinmoylibrary.com