Aforizmi za meditaciju

Kada meditiramo na ove kratke aforizme, u našem srcu se bude kvaliteti ljubavi, mira i ljubaznosti…

  1. O ljubavi
  2. O miru
  3. O ljubaznosti

Gandharva: Amar Ashru

– LJUBAV –


navodnici rozeJedna reč koja budi
Čitavo čovečanstvo:
Ljubav, ljubav, ljubav!

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 6, Agni Press, 1998

navodnici rozeVideti
Lice ljubavi
Znači osetiti
Srce mira.

Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, part 64, Agni Press, 1984

navodnici rozeVolite svet
Kao što majka
Voli svoje dete.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 44, Agni Press, 2005

navodnici rozeTrenutak ljubavi
Može da učini
I učiniće
Ovaj svet savršenim.

Sri Chinmoy, Europe-Blossoms, Aum Press, Puerto Rico, 1974

navodnici rozeMoć je uska.
Moć je plitka.
Moć je okorela.

Ljubav donosi sreću.
Ljubav je dražesna.
Ljubav je dragocena.

Sri Chinmoy, Power and love, Agni Press, 1996

navodnici rozeMakar na jedan dan,
Hajde da volim, samo da volim,
Samo da volim svet.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 37, Agni Press, 2004

navodnici rozeLjubav se ne treba razumeti.
Ljubav se ne treba osećati.
Ljubav se ne treba davati i primati.
Ljubav je potrebno jedino postati
I večno biti.

Sri Chinmoy, When God-Love Descends, Agni Press, 1975

navodnici rozeLjubav prosvetljuje
Moj život.
Mir ispunjava
Moj život.

Sri Chinmoy, Peace: God’s Heart-Home, part 1, Agni Press, 1995

navodnici rozeVoleti više
Znači otkriti istinu
Brže.

Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 23, Agni Press, 1982

– MIR –


navodnici rozeO vi koji sanjate o miru, dođite.
Hajde da koračamo zajedno.

O vi koji volite mir, dođite.
Hajde da trčimo zajedno.

O vi koji služite mir, dođite.
Hajde da rastemo zajedno.

Sri Chinmoy, A heart of peace, 1997

navodnici rozeČovečanstvu je potreban mir.
Ali, gde je mir?
U ljubavi je.
Gde je ljubav?
U prihvatanju života je
i
Prevazilaženju sebe.

Sri Chinmoy, Transcendence-Perfection, Agni Press, 1975

navodnici rozeTrenutak mira
Može da spase
I spasiće ovaj svet.

Sri Chinmoy, Europe-Blossoms, Aum Press, Puerto Rico, 1974

navodnici rozeMir ne znači odsustvo rata.
Mir znači prisustvo harmonije,
Ljubavi, jedinstva i zadovoljstva.

Sri Chinmoy, Somebody has to listen, Agni Press, 1992

navodnici rozeMir otkriva
Potpunu izvanrednost
Ljudskog života.

Sri Chinmoy, Peace: God’s Heart-Home, part 1, Agni Press, 1995

navodnici rozeKako da imam mir?
Ne tako što ću
Pričati o miru,
Nego hodajući
Putem mira.

Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, part 115, Agni Press, 1988

navodnici rozeMoje srce čezne samo za jednim:
Mirom, i mirom, i mirom
Širom sveta,
Uzduž i popreko.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 50, Agni Press, 2009

navodnici rozeMir i sloboda
Žive zajedno.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 32, Agni Press, 2003

navodnici rozeMoramo da se uspinjemo
Uz stablo mira
Da bismo ubirali
Plodove jedinstva.

Sri Chinmoy, Peace: God’s Heart-Home, part 1, Agni Press, 1995

– LJUBAZNOST –


navodnici rozeU prirodi ljubaznosti
Je da se širi.
Ako ste ljubazni prema drugima,
Danas će oni biti ljubazni prema vama,
A sutra prema nekom drugom.

Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 93, Agni Press, 1983, #9280

navodnici rozeLjubaznost
Menja
Našu sudbinu.

Sri Chinmoy, My Christmas-New Year-Vacation Aspiration-Prayers, part 44, Agni Press, 2006 #55

navodnici rozeLjubaznost
Ništa
Ne košta.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 48, Agni Press, 2007 #47348

navodnici rozeLjubaznost pokažite;
Ljubav ćete prikupljati.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 36, Agni #35730

navodnici rozeSrce je
Po prirodi
Ljubazno.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 43, Agni Press, 2005 #42045

navodnici rozeLjubaznost
Je
Sasvim posebno ime
Za ljubav.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 36, Agni Press, 2004 #35734

navodnici rozeLjubazno srce
Je
Fontana radosti.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 36, Agni Press, 2004 #35775

navodnici rozeNijedan čin ljubaznosti
Nikada ne može biti suvišan.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 31, Agni Press, 2003 #30374

navodnici rozeBudite ljubazni, budite saosećajni,
Jer je svako ljudsko biće
Primorano da se bori sa samim sobom.

Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, part 129, Agni Press, 1990 #12871

BESPLATAN KURS MEDITACIJE