Poezija i aforizmi

“Za svetlošću ja žudim, al’ mračan cilj pronalazim. Oblaci od dima zakloniše mi Lik plamtećeg Duha…”