Citati o duši

Updated

Bezvremeni citati o duši iz pera savremenog duhovnog učitelja Šri Činmoja (1931-2007). Spoznaja ljudske duše je nešto što danas postavlja pred čoveka mnoga otvorena pitanja. Ovde se nalaze samo neki od odgovora koje možemo da usvojimo ako se koncentrišemo i meditiramo na svaki od ovih citata ponaosob ili na odabrani citat koji nas najviše inspiriše.

navodnici plavi

Duša u telu je kap, a duša izvan tela je more.


navodnici plavi

Kada duša uđe u telo, budite uvereni da je ušao i Bog.


navodnici plavi

Naša duša nije kao prašina. Naša duša ima beskrajan potencijal i taj beskrajan potencijal mora da se ispolji ovde na zemlji.


navodnici plavi

Duša je božanska iskra u nama. Duša je veza između nas i Boga.


navodnici plavi

Sve dok potpuno ne spozna svoje istinsko Sopstvo, duša će se ponovo i ponovo reinkarnirati.


navodnici plavi

Duša prebiva u svakome. Ona se ne rađa i ne umire; bez početka je i bez kraja.


Umetnost Šri Činmoja


navodnici plavi

Kada osećamo prisustvo duše, doživljavamo Dah Božanskog.


navodnici plavi

Duša u nama je nešto izrazito pozitivno, duhovno i božansko.


navodnici plavi

Svrha tela je da ispolji Stvarnost duše.


navodnici plavi

Telo je neophodno duši, da bi ona ispoljila unutrašnju Istinu koja je božanska; duša je neophodna telu, da bi ono spoznalo Istinu koja je najuzvišenija.


navodnici plavi

Svaka duša je direktan, svesni izaslanik krajnje Istine. Duša oseća viziju Apsolutnog, a istovremeno želi da preobrazi tu viziju Apsolutnog u stvarnost.


navodnici plavi

Sve dok ne ispolji beskrajnu Istinu ovde na Zemlji, duša neće biti zadovoljna.


navodnici plavi

Duša se rađa radi iskustva, a njeno iskustvo će biti potpuno kada spusti celokupno savršenstvo Božanskog u Materiju.


navodnici plavi

Kada duša dođe na svet, ona evoluira u skladu sa individualnom prijemčivošću ljudskog bića. Na kraju će ovde na Zemlji ispoljiti Istinu, Mir, Moć i Blaženstvo.


navodnici plavi

Svakoj duši je potrebna involucija i evolucija. Kada duša silazi, to je involucija duše. Kada se duša uspinje, to je evolucija duše.


navodnici plavi

Duša ulazi u najniži ponor nesvesnog. Duša ponovo evoluira u Sat-Ćit-Anandu – Postojanje-Svest-Blaženstvo, u Trostruku Svest.


navodnici plavi

Kada se prosvetli, duša prevazilazi svu patnju.


navodnici plavi

Telo ne poseduje dušu.
Duša ne samo što poseduje telo,
Nego ona usavršava i prosvetljuje telo
I ispunjava njegovu svrhu.


navodnici plavi

Duša je ono što isijava svetlost i što uvek napreduje.


Umetnost Šri Činmoja


UMEĆE MEDITACIJE


navodnici plavi

Atma i Paramatma su individualna duša i Vrhovno Sopstvo. Bog se spušta u manifestaciju i uzima oblik individualne duše, Atme.  Zatim individualna duša u procesu evolucije dostiže i postaje Vrhovno Sopstvo, Paramatma.


navodnici plavi

Individualna duša je neophodna Bogu da bi ispunio Sebe u materijalnom svetu integralno i potpuno.


navodnici plavi

Individualna duša ili malo sopstvo je nerazdvojni deo Paramatme. Ništa ne postoji izvan Paramatme. Recimo da je Paramatma ili Braman okean. Gde god da uđete u vodu, ušli ste u sâm okean. Nećete reći da ste ušli u samo jedan mali deo okeana.


navodnici plavi

Sve duhovne figure i svi iskreni tragaoci za beskrajnom Istinom osećaju da je njihova dužnost i obaveza da slušaju dušu, koja je svesni predstavnik Boga u svakom ljudskom biću ovde na zemlji.


Svi navedeni citati preuzeti su iz ogromne Internet biblioteke srichinmoylibrary.com, iz sledećih Šri Činmojevih knjiga i časopisa:

  • Eternity’s Soul-Bird, part 1, Agni Press, 1974
  • Eternity’s Soul-Bird, part 2, Agni Press, 1974
  • AUM — Vol.1, No.12, 27 December 1974
  • AUM — Vol. 2, No. 7,8, Feb. — 27 Mar. 1967
  • Sri Chinmoy speaks, part 5, Agni Press, 1976
  • Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, part 149, Agni Press, 1991,
  • God wants to read this book, Sri Chinmoy Lighthouse, New York, 1972
  • The body, humanity’s fortress, Agni Press, 1974
  • Beyond Within — A collection of writings 1964-1974, Agni Press, 1975

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE