Umirivanje uma

Updated

Umirivanje uma je preduslov za meditaciju. Da bismo mogli da meditiramo, ne smemo na silu da se upinjemo koristeći um, nego je umesto toga potrebno da učinimo um spokojnim i tihim, da negativne misli ne bi mogle da uđu. Kada negativne misli zaokupe um, one stvore napetost zbog koje gubimo svu našu moć koncentracije.

Postavite štit ispred čela

Treba da osetite da ispred čela imate štit – pravo ispred sebe. To je zaštita. Umesto da smatrate da je deo vašeg tela – ruka, noga ili neki organ, treba da osetite da se pravo ispred vašeg čela nalazi zaštitni sloj – zaštita. Nastojte da osetite da ste tu u svom umu stalno na oprezu, da biste videli da li dolazi neki napad, da li će vas napasti neka misao. Istovremeno, pokušajte da osetite da se tu, na tom istom mestu, nalazi štit – čvrsti zid. To se odnosi na misli koje dolaze spolja.

Razvucite telo kao elastičnu traku

A šta je sa mislima koje su već u nama i stvaraju probleme? U poređenju sa prethodnim slučajem, njih je veoma teško izbaciti. Ali mi možemo to da učinimo! Kako? Opet tako što ćemo proširiti svoju svest. Imamo fizičko telo; u tom telu borave loše sile koje su uzele oblik rugobnih, štetnih misli. Ako možemo da proširimo svoju fizičku svest kao što bismo razvukli elastičnu traku, osetićemo da uz svesni napor uma, uz pomoć težnje, rastežemo čitavo svoje telo. Mi rastežemo, razvlačimo, proširujemo čitavo telo do beskonačnosti. Razvlačimo platno bele svesti. Onog trenutka kada osetimo da smo razvukli telo do beskonačnosti kao platno bele svesti, videćemo da je ono sama čistota.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

Meditiram
Da mi um
Ne bi
Komplikovao život.

               srichinmoylibrary.com

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Muzika za mentalnu relaksaciju

radiosrichinmoy.org

Moj ume,
Utišaj svoje misli.
Utišaj svoje reči.
Utišaj sve što imaš
I što jesi,
Moje srce i mene
Potpuno da usrećiš.

Šri Činmoj           srichinmoylibrary.com

OTVARANJE SRCA

Jednostavne vežbe meditacije:

TEHNIKE MEDITACIJE