Umirivanje uma

Ako želimo da meditiramo, ne smemo na silu da se upinjemo tako što ćemo koristiti sposobnosti uma, nego nam je umesto toga potrebno pre svega umirivanje uma i utišavanje uma. Tako napetost koja nastaje u umu neće moći da se održi. Sa druge strane, kada misli okupiraju naš um, one nas odvode od cilja i gubimo svoje pravo usmerenje.

Postavite štit ispred čela

Treba da osetite da ispred čela imate štit – pravo ispred sebe. To je zaštita. Umesto da smatrate da je deo vašeg tela – kao ruka, noga ili neki organ, treba da osetite da se pravo ispred vašeg čela nalazi jedan zaštitni sloj – zaštita. Nastojte da osetite da ste na tom mestu u svom umu stalno na oprezu, da biste videli da li dolazi neki napad, da li će vas neka misao napasti. Istovremeno, pokušajte da osetite da se tu, na tom istom mestu, nalazi štit – čvrsti zid. To se odnosi na misli koje dolaze od spolja.

Razvucite telo kao elastičnu traku

Ali, šta sa mislima koje su već u nama i koje nam stvaraju probleme? Njih je, u poređenju sa prethodnim slučajem, veoma teško izbaciti. Ali, mi to možemo da učinimo! Kako? Opet, tako što ćemo proširiti svoju svest. Imamo fizičko telo; u tom fizičkom borave loše sile koje su uzele oblik rugobnih, štetnih misli. Ako uspemo da proširimo svoju fizičku svest kao da razvlačimo elastičnu traku, osetićemo da uz svesni napor uma rastežemo, uz pomoć težnje, čitavo svoje telo. Mi rastežemo, razvlačimo, proširujemo čitavo svoje telo do beskonačnosti. Razvlačimo platno bele svesti. Onog trenutka kada osetimo da smo razvukli telo do beskonačnhttps://www.radiosrichinmoy.org/wp-content/uploads/200th-songs-of-the-soul-concert/alap-lucas-2.m4aosti nalik na platno bele svesti, videćemo da je ono sama čistota.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

navodnici plavi
Meditiram
Da moj um
Ne bi mogao
Da mi komplikuje život.

               srichinmoylibrary.com

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Muzika za mentalnu relaksaciju

radiosrichinmoy.org

navodnici plavi
Ume moj,
Utišaj svoje misli.
Utišaj svoje reči.
Utišaj sve što imaš
I sve što jesi,
I potpuno usreći
Mene i moje srce.

Šri Činmoj           srichinmoylibrary.com

OTVARANJE SRCA

Letite sa pticom vaše duše

Posmatrajte kako ptica vaše duše
Leti iznad zamke vašeg uma.
Divite joj se s poštovanjem i obožavanjem!
Uskoro ćete biti u stanju da izbegnete
Klopku vašeg uma
I da letite sa pticom vaše duše.
srichinmoylibrary.com

Jednostavne vežbe meditacije:

TEHNIKE MEDITACIJE