Otvaranje srca

Updated

Osetite svoj puls

Ako položite ruke na svoje srce i osetite otkucaje srca, automatski ćete osetiti intenzitet vaše težnje. U tom intenzitetu otkrićete da je vaš um čist i da je vaše srce božansko.

Vi ste samo srce

Osetite da nemate ruke, nemate nos, nemate oči, nemate uši; nemate ništa osim srca. To srce ne mora nužno biti u središtu vaših grudi; može biti u čelu ili na nekom drugom mestu. Pokušajte da osetite da se sva vaša snaga, sva vaša rešenost i moć volje nalazi na tom posebnom mestu, tu u vašem srcu. Osetite da uopšte ne postojite, osim na tom malenom prostoru. Nemate oči, nemate nos, vi nemate ništa drugo. Intenzitet će se pojaviti samo kada osetite da je čitavo vaše biće sabrano na jedno određeno mesto, a ne razasuto.

Svetlost u srcu

Kad započnete vašu jutarnju meditaciju, treba da osetite da imate srce i da ste vi to srce. Vaša svest će vam potom nakon nekog vremena reći gde se to srce nalazi. Tada ćete se koncentrisati na tu tačku i osetiti da je to jedino mesto na kome postajete srce.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

MEDITACIJA U SRCU

Infinity’s Sky: Hriday Gahane    radiosrichinmoy.com