Prvi korak

navodnici plavi
Odakle da počnemo?
Odavde, iznutra.
Kada da počnemo?
Sada, pre rođenja naredne sekunde.

Šri Činmoj

NAČINITI PRVI KORAK

Kao i u svemu što radimo u životu, tako je i na putu ka sebi, na putu na kome želimo da naučimo da meditiramo, najvažnije načiniti prvi korak. Možda smo dugo razmišljali, lutali i kolebali se, ali kada je kucnuo čas, pružila nam se prilika da zavirimo u duhovni svet koji nije vidljiv na prvi pogled nekom običnom posmatraču. Već to je dovoljan znak da smo sazreli da iskusimo suptilniju stranu života i da krenemo u potragu za unutrašnjim svetom i ispunjenjem.

NOVO SAMOPOUZDANJE

Ponekad je taj prvi korak najduži i najteži jer u nama još uvek ima dosta otpora i često postoji sumnja koja nas uzmenirava. Ali put meditacije, put srca je staza obasjana Suncem i veoma brzo možemo da uvidimo pozitivne promene u našem svakodnevnom životu. Svaka ta promena i svaki pomak ka miru i radosti, donosi nam novo samopouzdanje, nov pogled na svet oko nas, novo svitanje.

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

POZITIVNE PROMENE

Taj naš početni napor nam se uvek višestruko isplati jer ubrzo uviđamo pozitivne promene, postajemo bolji ljudi svesni da je svaki trenutak u životu zlatna prilika za napredovanje. Ono što svakako dobijamo kada odlučimo da krenemo duhovnim putem jeste novi, jednostavniji način života koji nam donosi novi kvalitet i predstavlja zaštitu od svega nepoželjnog.

JASNA NAMERA I CILJ PRED NAMA

Najvažnije je načiniti taj prvi korak sa jasnom namerom i ciljem pred sobom. Ako smo odlučni i imamo unutrašnji cilj da spoznamo sopstvenu dušu, da se približimo sopstvenom idealu sebe samih, pred sobom ćemo imati donekle lak i radostan put. Spoznati sebe i smisao sopstvenog postojanja i rođenja na planeti zemlji, nije mali cilj i vredan je ulaganja i žrtvovanja.

navodnici plavi
Upravo moja želja
Za napredovanjem
Je prvi korak
Mog napretka.

Šri Činmoj

PUTEVI SU RAZLIČITI

Da bismo uspeli, uz tu početnu težnju i potrebu da se uopšte upustimo u unutrašnje traganje, potrebna nam je i početnička “sreća” da pronađemo onaj pravi put za nas. Jer nema svaka duša isti put. Da, Cilj jeste isti, spoznati sebe, spoznati Boga u sebi, u svima i u svemu što nas okružuje, ali putevi su različiti.

PUT SRCA

KONCENTRACIJA JE PREDUSLOV

Put srca, put kojim mi idemo, je Suncem obasjana staza. Da bismo meditirali na ovom putu, prvo moramo da naučimo da se duboko i usredsređeno koncentrišemo. Koncentracija je preduslov da bismo uspeli da zaronimo duboko u sebe i dosegnemo viša stanja svesti u kojima vlada mir i u kojima je moguće meditirati.

NE MORAMO DA ODEMO NA NEKO PUSTO MESTO

Savremen način života donosi mnogobrojna uzmemirenja i odvlači našu pažnju na različite stvari, svet oko nas prepun je informacija. Ali, da bismo meditirali ne moramo da odemo na neko pusto mesto ili u pećinu, dovoljno je da naučimo da se snažno usredsredimo na dah, na cvet, na neku inspirativnu fotografiju, pa da steknemo mrvicu unutrašnjeg mira. Kada uspemo da se odvojimo i prodremo kroz sopstvenu emotivnu izmaglicu, kada pronađemo centar sopstvenog bića u kome vladaju Božanska Svetlost, Ljubav i Lepota, počinjemo da meditiramo.

navodnici plavi
Staza meditacije je
Suncem obasjana staza
Koja vodi do Onostranog
Odredišta.

srichinmoylibrary.com

POSEBNI SAVETI I UPUTSTVA

Da bismo došli do tog stanja i uspeli u svojim nastojanjima, potrebna su nam specifična “pomoćna sredstva” koja nam olakšavaju put i ubrzavaju kretanje ka spoznaji Istine. Postepeno osvajajući više predele svesti, osećamo kako svakodnevno napredujemo i trčimo ka svom cilju stabilno i bez kolebanja. „Pomoćna sredstva“ se u najvećoj meri sastoje upravo od posebnih saveta i uputstava koje nam je dao naš duhovni Učitelj kroz svoje učenje.

navodnici plavi
Upustio sam se u
Unutrašnje putovanje
Radi prosvetljenja
Mog čitavog bića.

srichinmoylibrary.com

Za inspiraciju:

Alap, Kanala, Lucas: Instrumental

radiosrichinmoy.org