Molitva i parče hleba

Updated

Šta ako za nas postoji put? Šta ako postoji način da krenemo napred? Da rastemo i da se razvijamo na svakom planu, bez obzira na to u kakvim uslovima se trenutno nalazimo?

Da li možemo da iskoračimo iz okolnosti koje kao da su nam vezale ruke? U kojima se osećamo bespomoćno, neispunjeno i neostvareno?

“Čak i kada vas je napustila
Poslednja nada,
Nemojte odustati da se
Uspinjete na krilima molitve.

Jer Milost Odozgo
Može da vam pruži novu šansu
U kojoj će zaživeti
Novo samopouzdanje.”

Iz knjige Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 28

Umesto da mislimo da je duhovni pristup, a posebno meditacija, namenjen samo odabranima, možda ćemo se obradovati ako otkrijemo da su molitva i meditacija zapravo namenjene svima.

Bez obzira u kakvim okolonostima se nalazimo, zar ćemo da poverujemo da su molitva i meditacija samo jedan luksuz i pomodarstvo savremenog doba namenjeni jedino odabranima, onima koji su drugačiji od nas?

U ovom svetu u kome se skoro sve plaća novcem, postoje još uvek neke zaboravljene vrednosti koje nam se nude bez naknade… Kao svetlost sunca, kao miris posle kiše, kao lepota cveta, prava meditacija je jedna od njih. Ona se prenosi sa Učitelja na učenika u tišini, kroz vekove.

Uz molitvu i meditaciju mi lako možemo da pronađemo put, da okrenemo novi list i da pružimo sebi novu šansu. Čak i ako imamo teškoća da spojimo kraj s krajem i da opstanemo u teškim životnim okolnostima, to uopšte ne znači da meditacija nije za nas. Naprotiv.

Ne radi se tu o nekakvoj prolaznoj igrariji ili pomodarstvu, nije u pitanju samo neki privremeni trend. Ne. Ovde govorimo o drevnom i iskonskom umeću koje ne samo što može da nas izgradi i ojača kao ljudska bića, nego što uz molitvu i meditaciju možemo sa više radosti i entuzijazma da se suočimo sa svakodnevnim odgovornostima i odvažnije da se uključimo u život i prevaziđemo prepreke na svom putu. Možemo čak i da izrastemo u nova i predivna božanska bića beskrajnih sposobnosti i vrlina.


Molitva za oproštaj drugima

Audio: Hristove reči: “Father Forgive Them”. Melodija: Šri Činmoj, Izvodi: Mountain-Silence srichinmoyradio.org

Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade.

Isus Hrist

U jednoj prilici, Šri Činmoj je sa puno ljubavi i brige za ljude odgovorio na pitanje:

Kako duhovni život može da pomogne čoveku na ulici, čoveku koji je više zabrinut kako da dođe do parčeta hleba i da se izdržava?

“Ako je on više zabrinut o tome kako da zaradi za hleb, to znači da mu je potrebna novčana moć. Ako stekne novac, moći će da kupi hleb. E sad, neophodno je da znamo šta nam pomaže da pribavimo novac. To su energija, naporan rad, snaga i trud. Sve to dolazi iznutra. Ako osoba sledi duhovnu stazu, biće ispunjena energijom. Duhovni život može da inspiriše ljude u svim oblastima života; može da pomogne svakoj osobi na planeti.

Svrha duhovnosti je, strogo rečeno, spoznaja Boga. Međutim, ako neko ne želi da ide tako daleko, ako želi samo da malo napreduje u materijalnom svetu da bi se osposobio da ostvari bogatstvo i uspeh, onda on može da upotrebi molitvu. Molitva je vid duhovnosti; meditacija je vid duhovnosti. Ako se moli i ako meditira, to će mu pomoći da zaradi više novca i da postane imućniji. Jedino što to nije pravi cilj duhovnog života. Cilj duhovnog života je sticanje beskrajnog blaga – beskrajne Svetlosti Svevišnjeg koja je tu za nas da je koristimo u svakom trenutku. Ali, ako svetovni ljudi praktikuju molitvu i meditaciju, to što žele im neće biti oduzeto. Naprotiv, sve će dobiti u obilnoj meri.”

Iz knjige: Sri Chinmoy, Politics and spirituality: can they go together?

naučite da meditirate na besplatnom kursu

Kada osetimo da nas je teret života pritisao i da ne možemo da izađemo na kraj sa životnim okolnostima, kada osetimo da nemamo moć i da nam je svaka šansa u životu oduzeta, treba da znamo da postoji način da iskoračimo iz bede i da se izdignemo iz okolnosti u kojima smo zarobljeni. Da bismo uspeli, moramo da načinimo prvi korak.

“Ne okrivljuj svet;
Pronađi rešenje.”

Iz knjige: Sri Chinmoy, Impossibility bows

Audio: “Do not blame the world”, muzika i reči: Šri Činmoj, izvodi grupa Anahata radiosrichinmoy.org


Rešenje nije negde izvan nas, rešenje nam ne mogu dati drugi, ono je u nama, skriveno u tišini našeg unutrašnjeg sopstva. Da bismo došli do rešenja, moramo da rasteramo oblake sumnje, da pobedimo strah koji se nadvisio nad nama i da neustrašivo krenemo napred. Ali, ovog puta taj korak činimo u pravcu ka sebi!

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Da li se sećamo reči našeg Gospoda Isusa Hrista u pustinji?

“Ne živi čovek samo o hlebu…”

Novi zavet, Jevanđelje po Mateji 4:4

Hajde da meditiramo!