Molitva i parče hleba

Updated

Šta ako za nas postoji put? Šta ako postoji način da krenemo napred, da rastemo i da se razvijamo na svakom planu, bez obzira na to u kakvim uslovima se trenutno nalazimo? Da li možemo da iskoračimo iz okolnosti koje kao da su nam vezale ruke, u kojima se osećamo bespomoćno, neispunjeno i neostvareno?

“Čak i kada vas je napustila
Poslednja nada,
Nemojte odustati da se
Uspinjete na krilima molitve.

Jer Milost Odozgo
Može da vam pruži novu šansu
U kojoj će zaživeti
Novo samopouzdanje.”

Iz knjige Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, part 28

Umesto da mislimo da je duhovni pristup životu, a posebno meditacija, namenjen samo odabranima, ljudima koji su drugačiji od nas, ili da je to u najmanju ruku još samo jedan luksuz modernog doba koji ne možemo sebi da priuštimo, možda će nas obradovati ako otkrijemo da su molitva i meditacija zapravo namenjene svima, bez obzira na životne okolonosti. U ovom svetu u kome se skoro sve plaća novcem, istinska meditacija se prenosi u tišini sa Učitelja na učenika kroz vekove, bez novčane nadoknade. Uz molitvu i meditaciju lako možemo da pronađemo put, okrenemo novi list i pružimo sebi novu šansu. Ne moramo više da osećamo da meditacija nije za nas obične smrtnike, za nas koji se mučimo da skrpimo kraj s krajem i da opstanemo u teškim životnim okolnostima.

Tu se ne radi o nekakvoj igrariji ili prolaznom pomodarstvu, nije u pitanju samo neki trend koji će doći i proći. Ne. Ovde govorimo o drevnom i iskonskom umeću koje ne samo što može da nas izgradi i ojača, nego što ćemo uz molitvu i meditaciju moći sa više radosti i entuzijazma da se suočimo sa svakodnevnim odgovornostima i što ćemo se odvažnije uključiti u svet i savladati poteškoće na svom putu.


Molitva za oproštaj drugima

Audio: Hristove reči: “Father Forgive Them”. Melodija: Šri Činmoj, Izvodi: Mountain-Silence srichinmoyradio.org

Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade.

Isus Hrist

U jednoj prilici, Šri Činmoj je sa puno ljubavi i brige za nas odgovorio na pitanje:

Kako duhovni život može da pomogne čoveku na ulici, čoveku koji je više zabrinut kako da dođe do parčeta hleba i da se izdržava?

“Ako je on više zabrinut o tome kako da zaradi za hleb, to znači da mu je potrebna novčana moć. Ako stekne novac, moći će da kupi hleb. E sad, neophodno je da znamo šta nam pomaže da pribavimo novac. To su energija, naporan rad, snaga i trud. Sve to dolazi iznutra. Ako osoba sledi duhovnu stazu, biće ispunjena energijom. Duhovni život može da inspiriše ljude u svim oblastima života; može da pomogne svakoj osobi na planeti.

Svrha duhovnosti je, strogo rečeno, spoznaja Boga. Međutim, ako neko ne želi da ide tako daleko, ako želi samo da malo napreduje u materijalnom svetu da bi se osposobio da ostvari bogatstvo i uspeh, onda on može da upotrebi molitvu. Molitva je vid duhovnosti; meditacija je vid duhovnosti. Ako se moli i ako meditira, to će mu pomoći da zaradi više novca i da postane imućniji. Jedino što to nije pravi cilj duhovnog života. Cilj duhovnog života je sticanje beskrajnog blaga – beskrajne Svetlosti Svevišnjeg koja je tu za nas da je koristimo u svakom trenutku. Ali, ako svetovni ljudi praktikuju molitvu i meditaciju, to što žele im neće biti oduzeto. Naprotiv, sve će dobiti u obilnoj meri.”

Iz knjige: Sri Chinmoy, Politics and spirituality: can they go together?

naučite da meditirate na besplatnom kursu

Kada osetimo da nas je teret života pritisao i da ne možemo da izađemo na kraj sa životnim okolnostima, kada osetimo da nemamo moć i da nam je svaka šansa u životu oduzeta, treba da znamo da postoji način da iskoračimo iz bede i da se izdignemo iz okolnosti u kojima smo zarobljeni. Da bismo uspeli, moramo da načinimo prvi korak.

“Ne okrivljujte svet;
Pronađite rešenje.”

Iz knjige: Sri Chinmoy, Impossibility bows

Audio: “Do not blame the world”, muzika i reči: Šri Činmoj, izvodi grupa Anahata radiosrichinmoy.org


Rešenje nije negde izvan nas, rešenje nam ne mogu dati drugi, ono je u nama, skriveno u tišini našeg unutrašnjeg bića. Da bismo došli do rešenja, moramo da rasteramo oblake sumnje, da pobedimo strah koji se nadvisio nad nama i da neustrašivo krenemo napred. Ali, ovog puta taj korak činimo u pravcu ka sebi!

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Da li se sećamo reči našeg Gospoda Isusa Hrista u pustinji?

“Ne živi čovek samo o hlebu…”

Novi zavet, Jevanđelje po Mateji 4:4

Hajde da meditiramo!