Put srca

Updated

SUNCEM OBASJANA STAZA

Mi želimo da napredujemo najbrže i otkrili smo da kada sledimo put srca, stižemo do cilja radosno usmeravajući svoju punu pažnju na sunčani put ispred nas. Otvarajući i proširujući svoje duhovno srce, stvaramo most između sebe i Nekoga u nama, kome prilazimo kroz ljubav, posvećenost i predanost.

Mi ne tražimo odgovore u prošlosti, u onome što su činili mudraci u drevno doba Veda ili duhovni divovi u minulim epohama; usmereni smo samo na to šta možemo da učinimo u ovom trenutku da bismo usavršili sebe i svet u kome živimo.

NOVI SVET SVETLOSTI

Savršena atmosfera novog sveta neće zavladati sve dok se čovečanstvo ne usavrši na unutrašnjem planu. Samo, kako to da učinimo? Svako od nas ima sposobnost da uđe duboko u svoje srce, da zaroni u najveće dubine unutar sebe, da bi svetlost njegove duše dobila priliku da izađe na površinu.

Svako od nas ima priliku i mogućnost da se okupa u sunčevoj svetlosti sopstvene duše i da nakon toga zrači tom svetlošću i ponudi je čitavom čovečanstvu, radi prosvetljenja kolektivne svesti.

VEŽBE ZA OTVARANJE SRCA

VREME JE DRAGOCENO! UNUTRAŠNJA BRZINA

U današnje vreme se mnogo vodi računa o vremenu i brzini. Nekada smo se zadovoljavali brzinom zaprege, a danas vidimo brzinu mlaznog aviona! Imamo na raspolaganju različita prevozna sredstva kojima možemo da se uputimo odavde na neko udaljeno mesto. Ako krenemo avionom, naravno da ćemo stići najbrže.

S obzirom da tako mnogo polažemo na brzinu u spoljašnjem životu, zar nećemo na isti način vrednovati i brzinu u unutrašnjem životu? Ako nam se pruži prilika da trčimo najbrže, zar ćemo da puzimo ili samo da hodamo? Ako čovek ima sposobnost, onda neka trči najbrže i neka stigne na Cilj što pre moguće.


Mountain Silence        radiosrichinmoy.org

Naš put je suštinski put srca, a ne put uma. To ne znači da kritikujemo put uma. Daleko od toga. Mi samo osećamo da nas staza srca vodi brže ka cilju…

Šri Činmoj

U minulim epohama i vekovima koji su iza nas nismo uspeli da spoznamo najdublju Istinu. Zašto bismo se onda stalno i uvek iznova okretali prošlosti? U ovom trenutku ona ne može da nam pruži to što nam je potrebno.

MELEM ZA DUŠU – BOŽANSKA LJUBAV

Oslobođenje za kojim smo oduvek čeznuli steći ćemo ili danas ili sutra. A na sadašnjem stepenu evolucije na kome se čovečanstvo kolektivno nalazi, najpotrebniji su nam ljubav i posvećenost. Kao melem za dušu i za srce koje krvari, božanska ljubav nas bûdi za spoznaju onog Najuzvišenijeg dela, dela nas na koji smo davno zaboravili…

DEČIJE SRCE

Već mnogo puta je ljudski um, pogotovo ovde na zapadu, odigrao svoju ulogu. Zapadna kultura je ponudila svetu mnoštvo mentalnih giganata. Međutim, da bismo se otisnuli dalje i spoznali cilj dublje i neposrednije, neophodno je da u srcu stignemo do svog unutrašnjeg blaga i razvijemo kvalitete ljubavi, iskrenosti, radosti i čistote, kao malo dete.

BITI KAO DETE

Šri Činmoj govori o putu srca i o religiji Ljubavi prema Bogu.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE