Meditacije za bolji svet

Meditacije za bolji svet dotiču naša srca i bude nas za našu svetlu budućnost u kojoj ćemo bez svake sumnje svi postati bolja ljudska bića

Pojanje za mir – vedska mantra

Šri Činmoj recituje i poje na sanskritu  radiosrichinmoy.org 

navodnici roze
Sve dok nemamo mir duboko u sebi, ne možemo da se nadamo da ćemo ikada imati mir u spoljašnjem svetu. Vi i ja stvaramo svet vibracijama koje mu nudimo. Ako možemo da prizovemo mir i da ga ponudimo nekom drugom, videćemo kako se mir širi sa jedne osobe na drugu i postepeno na celi svet. Mir će nastati u svetu iz savršenstva pojedinaca. Ako vi posedujete mir, ako ja posedujem mir, ako on ima mir i ona ima mir, onda će automatski osvanuti univerzalni mir.

Šri Činmoj

Blue Flower: Peace: God’s Beauty

MEDITACIJE ZA BOLJI SVET

radiosrichinmoy.org

navodnici roze
Let it be my daily prayer

To see a better world
And be of service to it.

 

navodnici roze
First use your imagination-power

To create a better world.
Then sleeplesly serve
The present world
To turn your imagination
Into reality.

 

navodnici roze
The answer to the problems of this world

Is for every one of us
To go far beyond
Our present capacity-boundary
And become better citizens
Of the world.


VEŽBE: KAKO VOLETI SEBE I SVET

 

navodnici roze
O Lord,

I wish this world to be better,
More illumining and more fulfilling
By Your Infinite Grace.

 

navodnici roze
Every day I pray

To become a better human being
So that I can be
Of better service to mankind.

 

navodnici roze
Every day you must

Prepare yourself to be
A better citizen of the world.


navodnici roze
When will God change this world

Into a better world?
This is the wrong question.
Will I be able to become a partner of God
To create a better world?
This is the right question.

Šri Činmoj Molitve

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Neprekidne molitve i meditacije vrhunski su potrebne ako želimo da spasemo ovaj naš svet…

navodnici roze
U ovom svetu postoji potreba za mirom. Do mira možemo da dođemo jedino iznutra, a samo kroz meditaciju možemo da ga iznesemo na površinu. Ako duševno meditiramo svakog dana deset minuta, napojićemo čitavo svoje biće energijom mira. U miru su nastanjeni svetlost, blaženstvo, ispunjenje i zadovoljstvo.

Mir možemo da steknemo ne tako što ćemo posedovati svet i biti vođe sveta, nego postajući oni koji vole svet.

Postoje dva načina da se voli. Jedan je da prvo zakoračimo u ljudsku ljubav, a onda da posegnemo uvis ka krajnjoj Ljubavi – božanskoj Ljubavi. Drugi način je da prvo posegnemo ka božanskoj Ljubavi, a onda da zakoračimo u ljudsku ljubav i preobrazimo je. Božanska Ljubav nas uvek inspiriše, vodi i uobličava u nešto besmrtno što možemo da ponudimo čovečanstvu. Ljudska ljubav nam daje frustraciju i razočarenje i na kraju nas primorava da pokušamo da uđemo u Carstvo Ljubavi božanske.

O miru i o ljubavi smo govorili. Ako bi nas neko zamolio da pričamo o miru, davali smo se u razgovor na najelokventniji način. Međutim, razgovaranje nam ne pomaže da uspostavimo Carstvo Mira na Zemlji. Naše tihe molitve i naše duševne meditacije mogu da nam pruže smirenost uma koja je očajnički potrebna našem malom svetu, našem ličnom svetu, upravo kao što je potrebna i čitavom svetu spolja. Jedini način da na kraju dođemo do mira u svetu, je da krenemo od početka, od samih sebe. Ako ja nemam mir, kako mogu da ponudim mir drugome? Nemoguće!

   srichinmoylibrary.com