Meditacije za bolji svet

Updated

Meditacije za bolji svet dotiču naša srca i bude nas za našu svetlu budućnost u kojoj ćemo bez svake sumnje svi postati bolja ljudska bića.

navodnici roze
Let it be my daily prayer

To see a better world
And be of service to it.

 

navodnici roze
First use your imagination-power

To create a better world.
Then sleeplesly serve
The present world
To turn your imagination
Into reality.

 

navodnici roze
The answer to the problems of this world

Is for every one of us
To go far beyond
Our present capacity-boundary
And become better citizens
Of the world.


Poslušajte: Do Not Blame The World

radiosrichinmoy.org              note1          note2

Ne okrivljujte svet,
Pronađite rešenje.

VEŽBE: KAKO VOLETI SEBE I SVET

 

navodnici roze
O Lord,

I wish this world to be better,
More illumining and more fulfilling
By Your Infinite Grace.

 

navodnici roze
Every day I pray

To become a better human being
So that I can be
Of better service to mankind.

 

navodnici roze
Every day you must

Prepare yourself to be
A better citizen of the world.


navodnici roze
When will God change this world

Into a better world?
This is the wrong question.
Will I be able to become a partner of God
To create a better world?
This is the right question.

Šri Činmoj Molitve

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Neprekidne molitve i meditacije vrhunski su potrebne ako želimo da spasemo ovaj naš svet…

navodnici roze
U ovom svetu postoji potreba za mirom. Do mira možemo da dođemo jedino iznutra i samo kroz meditaciju možemo da ga iznesemo na površinu. Ako duševno meditiramo svakog dana deset minuta, napojićemo čitavo naše biće energijom mira. U miru su nastanjeni svetlost, blaženstvo, ispunjenje i zadovoljstvo.

Mir možemo da steknemo ne tako što ćemo posedovati svet i biti vođe sveta, nego tako što ćemo postati oni koji vole svet.

Postoje dva načina kako da se voli. Jedan je da prvo zakoračimo u ljudsku ljubav, a onda da posegnemo uvis ka krajnjoj Ljubavi – božanskoj Ljubavi. Drugi način je da prvo posegnemo ka božanskoj Ljubavi, a onda da zakoračimo u ljudsku ljubav i preobrazimo je. Božanska Ljubav nas uvek inspiriše, vodi i uobličava u nešto besmrtno što možemo da ponudimo čovečanstvu. Ljudska ljubav nam daje frustraciju i razočarenje i na kraju nas primorava da pokušamo da zađemo u Carstvo Ljubavi božanske.

Pričali smo o miru i ljubavi. Ako nas neko zamoli da pričamo o miru, najelokventnije ćemo govoriti. Ali, govor nam ne pomaže da uspostavimo na zemlji Carstvo Mira. Naše tihe molitve i naše duševne meditacije mogu da nam pruže smirenost uma koja je našem sitnom svetu, našem ličnom svetu, očajnički potrebna, upravo kao što je potrebna i čitavom svetu spolja. Jedini način da nastane na kraju mir u svetu je da počnemo iz početka, od samih sebe. Ako ja nemam mir, kako mogu da ponudim mir drugima? Nemoguće!

        izbor iz        srichinmoylibrary.com