Šta je meditacija?

Updated

Meditacija je prirodno i normalno stanje koje se ne postiže na silu. Ona nastaje spontano kada prosto utišamo svoje misli. To je lepota koja sviće u nama kao fontana svetlosti i blagostanja koja iznosi na površinu sve naše dobre osobine. Ako želimo da preplivamo vode života i savladamo izazove sa pozitivnim ishodom, nezamenjiva je kao oruđe za navigaciju. Ona je put ka zadovoljstvu i sreći i ključ ka ostvarenju svih naših nada i životnih aspiracija. Meditacija nije ekskluzivna, na nju nemaju pravo samo odabrani. Svi imaju rođenjem stečeno pravo na meditaciju.

ŽELITE DA NAUČITE DA MEDITIRATE?

Redovnom meditacijom mi jačamo duhovnu snagu koju možemo da upotrebimo da postanemo bolja ljudska bića i da na pravilan način razvijemo svoje sposobnosti i talente u svim aspektima života.

  • Meditacija znači da svesno širimo sebe.
  • Meditacija znači da smo budno svesni najuzvišenije Stvarnosti.
  • Meditacija znači da prepoznajemo ili otkrivamo svoje istinsko Sopstvo.
  • Kroz meditaciju mi prevazilazimo ograničenja, vezanosti i nesavršenstvo. Prvo se suočavamo sa tim ograničenjima, onda ih preobražavamo i na kraju ih prevazilazimo.
  • I tako, meditacija znači da otkrivamo svoju sopstvenu transcendentalnu Stvarnost.

                                  srichinmoylibrary.com

Meditacija sa Duhovnim Učiteljem

Vimeo: Provedite sat vremena u meditaciji sa Šri Činmojem

Kada želite da meditirate, mislite na nešto veoma prostrano – nebo, okean, planine – i postanite jedno sa tim prostranstvom koje je svo moć. Zamislite nešto veoma prostrano, mirno i tiho. Kada počnete da meditirate, osetite da je u vama jedan prostrani okean i da ste zaronili do dna, gde je sve mirno. Ako možete da se poistovetite sa tim prostranim okeanom, sa tim obiljem mirnoće, onda će vam biti veoma lako da meditirate.

preuzeto iz Šri Činmojeve knjige: 101 tehnika meditacije

Za inspiraciju:

Infinity’s Sky: Meditation Sky        radiosrichinmoy.org

Nebo meditacije Svetlost je moga Oca.
More posvećenosti Svetlost je moje Majke.
Sunce ostvarenja moja će sopstvena svetlost biti.

srichinmoysongs.org

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Zašto da meditiramo svakog dana

PRAZNA POSUDA

Meditacija ne znači samo sedeti mirno pet ili deset minuta. Ona zahteva svestan napor. Um mora da se umiri i utiša, a u isto vreme mora da bude budan da ne dozvoli nijednoj misli ili želji koja nas ometa da uđe u nas. Kada uspemo da umirimo i utišamo um, osetićemo da u nama sviće jedna nova tvorevina. Kada se um isprazni i utiša i kada naše postojanje postane poput prazne posude, naše unutrašnje biće moći će da prizove beskrajni Mir, beskrajnu Svetlost i beskrajno Blaženstvo da uđu u posudu i napune je. To je meditacija.

Šri Činmoj

 

Muzika za meditaciju

Radio Sri Chinmoy