Šta je meditacija?

Updated

Meditacija je prirodno i normalno stanje koje se ne postiže na silu. Ona nastaje spontano, kada prosto utišamo misli. Šta je meditacija? To je lepota koja sviće u nama kao izvorište svetlosti i blagostanja koje iznosi na površinu sve naše dobre osobine. Ako želimo da preplivamo vode života i savladamo izazove sa pozitivnim ishodom, nezamenjiva je kao sredstvo za navigaciju. Šta je meditacija? Ona je put ka zadovoljstvu i sreći i ključ ka ostvarenju svih naših nada i životnih aspiracija. Meditacija nije ekskluzivna, ona ne pripada samo odabranima. Svako ima rođenjem stečeno pravo na meditaciju.

navodnici plavi
Što postaješ tiši
To više možeš da čuješ.

Rumi

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Redovnom meditacijom mi jačamo duhovnu snagu koju možemo da upotrebimo da bismo postali bolja ljudska bića i da bismo na pravilan način razvijali svoje sposobnosti i svoje talente u svim aspektima života.

navodnici plavi

  • Meditacija znači svesno širenje sebe.
  • Meditacija znači biti budno svestan najuzvišenije Stvarnosti.
  • Meditacija znači prepoznavanje ili otkrivanje našeg istinskog Sopstva.
  • Kroz meditaciju prevazilazimo ograničenja, vezanosti i naše nesavršenosti. Prvo se suočavamo sa tim ograničenjima, zatim ih preobražavamo i na kraju ih prevazilazimo.
  • I tako meditacija znači otkrivanje sopstvene transcendentalne Stvarnosti.

                                  srichinmoylibrary.com


Šri Činmoj (1931-2007) u meditaciji


Vimeo: Kako meditira jedan savremeni duhovi Učitelj: Šri Činmoj. Najbrži način da saznamo šta je meditacija je da sami iskusimo meditaciju u prisustvu istinskog duhovnog Učitelja.

Flauta za meditaciju

Radio Sri Chinmoy

navodnici plavi
ŠTA JE MEDITACIJA
Meditacija je kao s
ilazak na dno mora, gde je sve mirno i tiho. Na površini mora može biti mnoštvo talasa, ali to ne utiče na more ispod njih. U svojim najdubljim dubinama more je sama tišina. Kad počnemo da meditiramo, najpre pokušavamo da dosegnemo svoje unutrašnje biće, svoje pravo biće – odnosno dno mora. Tada, kada talasi iz spoljašnjeg sveta naiđu, to ne utiče na nas. Strah, sumnja, briga i sav zemaljski metež će prosto nestati, jer u nama je postojan mir. Misli ne mogu da nas dotaknu, jer je naš um potpuni mir, potpuna tišina, potpuno jedinstvo. One skakuću i plivaju kao ribe u moru, ali ne ostavljaju nikakav trag. Kada smo u svojoj najvišoj meditaciji, osećamo da smo more, ali morska stvorenja ne mogu da nas uznemire. Osećamo da smo nebo, a sve ptice koje proleću ne mogu da nas uznemire. Naš um je nebo, a naše srce je beskrajno more.

Iz knjige: Sri Chinmoy, A child’s heart and a child’s dream

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Postoji mnogo vrsta meditacije i mnogo škola meditacije. Mi praktikujemo meditaciju na duhovno srce dok napredujemo na stazi ljubavi, posvećenosti i predanosti oslanjajući se na učenja savremenog duhovnog Učitelja Šri Činmoja, koja su na jedinstven način prilagođena tragaocu XXI veka.