Strela koncentracije

Kada želimo da naučimo meditaciju, prvo i pre svega nam je potrebna strela koncentracije. Za predmet naše koncentracije izabraćemo najmanji mogući objekat i svu pažnju usmerićemo samo na njega. Da bismo usavršili koncentraciju, moramo iz svoje svesti da isključimo sve, osim objekta na koji se koncentrišemo.

navodnici plaviU koncentraciji vežbamo usmeravanje pažnje na određenu temu ili određeni objekat, sve do potpunog isključenja svega ostalog. Svoj um u potpunosti usmeravamo samo na temu koju smo odabrali. Dok se koncentrišemo, ne dozvoljavamo apsolutno ničem u čitavoj Božijoj kreaciji da prodre u naš um. Svu svoju pažnju usmeravamo samo na predmet koji smo odabrali.

srichinmoylibrary.com

Koncentracija je kao strela. Kada je odapnemo pravo u cilj, ona razgrne sve prepreke da bi popločala put ka meditaciji. Kada naučimo pravilno da se koncentrišemo, postaje nam neuporedivo lakše da meditiramo.

Za usavšravanje koncentracije usmerićemo svoju pažnju na neki veoma mali predmet kao što je plamen sveće ili latica cveta. Uvek biramo nešto što nas inspiriše i što po veličini može da stane na vrh prsta.

Vežba koncentracije: Vizija i Stvarnost (eng)

radiosrichinmoy.org

 

VEŽBE KONCENTRACIJE

Kada savladamo koncentraciju na najmanji mogući objekat, otkrićemo da nam to kasnije zaista pomaže u meditaciji. Zato, kada u naš um tokom koncentracije krenu da naviru bezbrojne misli, naš zadatak je da ih smesta sve odbacimo. Tada koncentracija služi kao štit o koji se misli jednostavno odbijaju. Misli ne mogu da probiju štit naše koncentracije.

To nije sasvim lako postići. Kada uspemo, bićemo spremni za pravu meditaciju!

 

Just transcend your mind

Šri Činmoj peva na engleskom jeziku

Samo prevaziđite svoj um.
Novi horizonti, nove granice
Pojaviće se pred vama
Uz raskošno savršenstvo
Vizije Stvarnosti.

note       radiosrichinmoy.org #55

BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Koncentracija je neophodna

Koncentracija je neophodna
Da utre put
Meditaciji.

srichinmoylibrary.com

Onog  trenutka kada moć naše koncentracije ojača i kada dostignemo stanje neometenog bdenja, možemo pokušati da meditiramo. Da bismo uspeli, potrebno je da umirimo i utišamo um i da ga učinimo spokojnim. Ulagaćemo svesan napor da nemamo nikakve misli. Kada uspemo, biće nam neuporedivo lakše da meditiramo.

ĐAPA – PONAVLJANJE MANTRE

Ako nam se učini da su nam vežbe koncentracije pre teške, možemo prvo da umirimo i pročistimo um kroz jednostavne vežbe ponavljanja. Takvu praksu nazivamo đapa joga ili joga ponavljanja. Đapa je duhovna vežba koja koristi prirodnu sklonost uma ka ponavljanju.

MANTRA – ČAROBNA REČ

Đapa je ponavljanje određene reči ili Imena Gospodnjeg kao što je npr. Supreme ili Aum. Ta reč postaje mantra. Kada mantru ponovimo dva do tri puta ili stotinu puta, to ponavljanje je đapa. Dok vežbamo đapu, naš um se fokusira samo na određeno Ime Gospodnje ili na neki Njegov aspekat ili manifestaciju kao što su Isus, Krišna ili Buda. Đapa može da se radi i na željeni duhovni kvalitet na takav način što se ponavlja odabrani pojam: “mir”, “ljubav” ili “blaženstvo”.

Đapa ima za cilj da pročisti um i oslobodi ga od neželjenih misli da bi nas pripremila za koncentraciju, meditaciju i kontemplaciju. Ovakva praksa nam značajno pomaže u smirivanju i kontrolisanju uma.

Odabranu reč ili ime ponavljaćemo iznova i iznova možda pedeset, šezdeset, do sto puta. Kasnije možemo po potrebi još više da uvećamo broj ponavljanja. Ako smo dosledni, primetićemo da nam je um postao mnogo čistiji i da je spremniji za koncentraciju i meditaciju.

BESPLATAN KURS MEDITACIJE


Jednousmerena koncentracija
Otkriva put
Ka dubljoj meditativnoj svesti.

srichimoylibrary.com

Pojednostavite svoj život: