Savikalpa Nirvikalpa i Sahađa Samadi

Updated
Na poslednjem, osmom koraku u disciplini joge postoje tri oblika samadija: Savikalpa Samadi, Nirvikalpa samadi i Sahađa samadi. Čak i kada Učitelj ima sposobnost da nam lično demonstrira sva tri oblika samadija, ako je pravi, uvek će za sebe reći da nije Bog; da on čak nije ni Guru. Jedini pravi Učitelj je sâm Bog Lično. Učitelj u ljudskom obliku je samo na služenju sâmog Boga u tragaocima; on nije Guru. Pravi Guru je sâm Bog Lično i Personalno.

navodnici roze

Šta je savikalpa samadi?
Savikalpa samadi
Je
Imati iskustvo
Mora Čistote
I
Neba Integriteta.

Šta je nirvikalpa samadi?
Nirvikalpa samadi
Je
Imati iskustvo
Najuzvišenijeg
Samoprevazilaženja.

Šta je sahađa samadi?
Sahađa samadi
Je
Uprošćena poruka Stvarnosti:
Neznanje nestalo
Zauvek
A
Besmrtnost zadobijena.

U Kosmičkoj Igri
Vi otkrivate
Da ste večno i vrhunski ono
Što ste oduvek,
Od nezapamćenih vremena,
Bespomoćno i očajnički
Težili da postanete.

srichinmoylibrary.com


Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa Samadi iz prve ruke

U ovom videu, Šri Činmoj ukratko objašnjava i demonstrira tri različita oblika samadija: Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa samadi. To su stanja svesti u kojima onaj ko ih praktikuje odlazi daleko izvan domašaja uma da bi postao svestan velikog unutrašnjeg mira i blaženstva. Zbog toga je ta stanja svesti nemoguće na odgovarajući način opisati, s obzirom na to da po definiciji daleko prevazilaze svet misli. Video: srichinmoy.tv

Ipak, opis ovih stanja svesti prepustićemo našem učitelju Šri Činmoju iz njegovih spisa.

UMEĆE MEDITACIJE

Kako izgledaju Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa Samadi?

navodnici savikalpa nirvikalpa sahađa samadi
Kako izgleda Savikalpa samadi?

U Savikalpa samadiju se tokom zanosa mogu pojaviti misli, ali to neće ometati ni uznemiravati ushićenje. Misli su kao deca koja se igraju u sobi, dok je otac duboko zadubljen u svoje studije. Deca se igraju, ali ga ne ometaju. Dakle, u Savikalpa samadiju može postojati uskomešanost misli i ideja, ali to neće uticati na božanski zanos u kome tragalac uživa.

Kako izgleda Nirvikalpa samadi?

U Nirvikalpa samadiju nema misli, nema ideja, nema apsolutno ničega. Sve je sâm spokoj ili, moglo bi se reći, poplava spokoja. Tu se ples prirode završava. Uznemirene aktivnosti ljudske prirode ne mogu da odigraju svoju ulogu. Nema misli, nema ideja, nema oblika, samo transcendentalna Tišina i beskrajni Mir, beskrajna Svetlost i beskrajno Blaženstvo. U tom širenju beskrajnog Mira, beskrajne Svetlosti i beskrajnog Blaženstva postoje samo tragalac i njegov Voljeni Svevišnji, koji su postali jedno.

Kako izgleda Sahađa samadi?

Zatim dolazi samadi koji je poznat kao Sahađa samadi. U tom samadiju, onaj ko je dostigao oblast najuzvišenije svesti može i dalje da boravi na zemlji i da ulazi u raznovrsne aktivnosti, a da pri tom zadrži svoju najuzvišeniju spoznaju. To je kao da neko tiho sedi u mlaznom avionu koji leti brzinom od preko hiljadu kilometara na sat, ali ne primećuje apsolutno nikakvo kretanje.

Onaj ko je u Sahađa samadiju, iznutra zadržava najvišu transcendentalnu svest, a u isto vreme se baca u ovozemaljske aktivnosti da bi preobrazio čovečanstvo i oslobodio čovečanstvo od neznanja. Takav samadi je za one koji su dostigli sam Vrh i u kojima Vrhunski Apsolutni Svevišnji želi Sebe da manifestuje kroz njih.

srichinmoylibrary.com

Uputstva za tragaoce i za učenike


Šri Činmoj o ulasku u Savikalpa Samadi

Šri Činmoj (1931-2007) je svojim učenicima i iskrenim tragaocima objasnio da je samadi veoma visoko stanje svesti i da početnik ne bi trebalo previše da se zanosi razmišljanjem o dostizanju samadija. To bi moglo da izgleda smešno, kao kada bi neko malo dete u obdaništu pitalo vaspitačicu kako da se sprema za stepen magistrature.

Zatim nam je razjasnio da je potrebno da prođemo kroz mnogo, mnogo, mnogo unutrašnjih iskustava da bismo se osposobili da pokušamo da uđemo u savikalpa samadi.

U isto vreme nas je sa najvišim duhovnim autoritetom razuverio u našoj nezreloj ideji da u ovom trenutku pokušamo da uđemo u nirvikalpa samadi. Znao je da prvo moramo da postanemo izuzetno, izuzetno napredni kao tragaoci, da bismo uopšte mogli i da pomislimo na dostizanje tako visokog nivoa svesti.

A opet, uverio nas je i da je savikalpa samadi u ovom trenutku sasvim dovoljan za nas. Ako dostignemo savikalpa samadi, to će nam biti više nego dovoljno za popriličan broj godina, ako ne i za ceo život.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE


Kako se razlikuju Samadiji?

Samadi je ushićeno i blistavo stanje Svesti.

navodnici samadi stanje svesti

Savikalpa Samadi

U Savikalpa samadiju postoje misli, ideje, ali one ne utiču na najnaprednijeg tragaoca ili na Jogija. Jogi ne biva ometen. On deluje na dinamičan i pouzdan način.

Nirvikalpa Samadi

U Nirvikalpa samadiju ples prirode prestaje. Nema kretanja. Sve je spokojno. Znalac i Znano postali su apsolutno Jedno. Zaljubljenik i Voljeni postali su Jedno. Jogi uživa u najuzvišenijoj božanskoj, sveprožimajućoj i samozaljubljenoj ekstazi.

Sahađa Samadi

Sahađa samadi je daleko najviši tip samadija. Veoma mali broj duhovnih Učitelja je dostigao to stanje. Onaj ko je u Sahađa samadiju, hoda kao obično ljudsko biće. On jede. Radi skoro sve normalne i uobičajene stvari koje radi obično ljudsko biće. Ali, u najvećim dubinama svog srca, on je preplavljen božanskim Prosvetljenjem.

Nakon što neko dostigne najviši oblik ostvarenja, u veoma retkim slučajevima bude blagosloven Sahađa samadijem. Onaj ko postigne Sahađa samadi i ostane u tom samadiju, svesno i savršeno ispoljava Boga u svakom trenutku i zato predstavlja najviši Ponos Transcendentalnog Svevišnjeg.

srichinmoylibrary.com

 

Redak istorijski 16-milimetarski film iz 1970-tih godina prikazuje Šri Činmoja kako meditira u svom domu u Njujorku, u Kvinsu. Muzička numera je Šri Činmojeva klavirska kompozicija pod nazivom “Kurukšetra”. Video: srichinmoy.tv

ŠTA JE MEDITACIJA?


SAMADI I SIDI
Vrhunci Božanskog Života

Ako vas privlači da možda detaljnije izučavate opise tako visokih stanja svesti kao što su Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa Samadi, preporučujemo vam Šri Činmojevu knjigu SAMADI I SIDI, Vrhunci Božanskog Života koja će vam ponuditi izuzetno dragocene uvide zasnovane na ličnom iskustvu Učitelja. S obzirom da su ova stanja dostizali samo najnapredniji Jogiji, najveći duhovni Učitelji i odabrani Avatari tokom različitih epoha u istoriji ljudskog roda, u knjizi se govori i o temama prosvetljenja, bogoostvarenja,  oslobođenja, nirvane, o velikim učiteljima, jogijima, avatarima itd.

Šri Činmojeva knjiga Vrhunci Božanskog Života, SAMADI I SIDI, izdavač: Hema-Kheya-Neye

Ova knjiga predstavlja jedan od retkih istinskih prikaza unutrašnjeg univerzuma – univerzuma van prostora i vremena, van svih mentalnih formulacija.

Odlomak iz knjige:

navodnici odlomak iz knjige SAMADI I SIDIPravo ostvarenje čini da čovek spozna da nije ni telo, niti bilo šta drugo već duša, koja je manifestacija Božanskog. Kada ostvari Boga, svaka osoba će osećati da je svesni deo Boga. Fizičko biće je ograničeno, ali je duša neograničena.

Kada govorimo o ostvarenju, mislimo na nešto neograničeno, beskrajno. Kad ostvarimo Boga, mi prevazilazimo telesnu svest i postajemo jedno sa neograničenim sposobnostima duše.

– Šri Činmoj


Duži prikaz različitih oblika samadija iz 1993

Šri Činmoj je avgusta 1993. demonstrirao pred svojim učenicima Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa Samadi. Mnogi od nas su tom prilikom bili prisutni na “Terenu Težnje”, teniskom igralištu u Džamajka Kvinsu u Njujorku, na kome je Šri Činmoj redovno provodio vreme sa svojim učenicima iz celog sveta.

Šri Činmoj demonstrira tri koraka u Samadiju: Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa Samadi.  Video: Remembering the Life of Sri Chinmoy

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Sledi nezvaničan zapis onoga što Šri Činmoj govori na srpskom i na engleskom jeziku.

navodnici Šri Činmoj demonstrira Savikalpa, Nirvikalpa i Sahađa SamadiSada ću oteloviti i otkriti i manifestovati ono što se zove SAVIKALPA samadi. Taj samadi dopušta da misli ulaze u talasima, a da vas aspolutno ne dotiču. To je kao let ptica, one lete ali ne dotiču nebo, ne ostavljaju na nebu ogrebotinu. Dakle, misao može da uđe, ali vas ne remeti, ne uznemirava, ni na koji način ne utiče na vas. Vaša nesalomljiva volja je beskrajno snažnija od talasa misli sa kojima se vaš um susreće.

Sada NIRVIKALPA samadi. Ovde neće biti misli, ni trunke misli, ničega. Vi ste u svojoj najuzvišenijoj svesti, vaš plamen težnje se uspinje visoko, više, najviše. Ništa ne može da vas spreči da uđete u svoju sopstvenu najvišu transcendentalnu svest i ništa ne ide za vama, samo vi i vaša sopstvena svest koja teži, a ako već imate ostvarenje, onda sa svešću o sopstvenoj spoznaji. Ništa.

Vi i vaše najviše, apsolutno bez misli. Nema uzgrednih događaja, ničega. Potpuno ste u svetu cvetajućeg mira, moglo bi se reći, mira koji cveta ili potpunog umirenja. Ovde su prostranstvo i ogromnost i transcendentalna visina nerazdvojni, a vi rastete u stvarnost te božansvenosti. Nirvikalpa je na beskrajno višem nivou od Savikalpe.

Sada dolazi treći. Verovali ili ne, kažem vam, čak i sada se igram sa vama (tapkajući o mikrofon) i većina vas misli da sam u svojoj najobičnijoj svesti. Jedino moj Voljeni Svevišnji zna da li sam u svojoj apsolutno najvišoj svesti ili ne. Kada se šalim sa vama, kada vas grdim i oštro govorim sa vama, ja ne gubim tu svest. To je SAHAĐA samadi. On postaje nerazdvojni deo vašeg životnog daha; ne možete da odvojite svoj životni dah od Sahađa samadija.

On je prirodan, više nego prirodan, kao bilo šta što biste nazvali prirodnim u svom životu. Njega ne samo da posedujete, već to i postajete, ne samo da je viši od najvišeg, nego obuhvata sve, čitav svet, univerzum; pesma samoprevazilaženja. Uvek kažem da je naš Gospod Voljeni Svevišnji, koji je moj Guru, vaš Guru, svačiji Guru, samo jedan Guru ovde na zemlji i tamo na nebu – Svevišnji.

-Šri Činmoj

S onu stranu govora i uma,
U reku blistave svetlosti
Moje srce zaranja.
Danas se hiljade vrata,
Milenijumima zatvorenih,
Širom otvaraju.

Šri Činmoj, iz knjige SAMADI I SIDI

Nezvaničan zapis na engleskom jeziku:

navodnici Sri Chinmoy demonstrates Savikalpa, Nirvikalpa and Sahaja Samadhi 1993Now, I will embody and reveal and manifest what we call SAVIKALPA samadhi, this samadhi allows thought-waves to come in, but not to be affected at all. It is like the flight of birds, they are flying but the sky is not affected, the sky is not scratched. So thought may come but you are not perturbed, you are not disturbed you are not affected in any way. Your indomitable will is infinitely stronger than the thought-waves that your mind is encountering.

Now NIRVIKALPA samadhi, here there will be no thought, no iota of thought, nothing. You are in your loftiest consciousness, your aspiration-flame is up rising high, higher, highest. Nothing can prevent you from entering into your own highest transcendental consciousness and nothing will follow you. You and your own aspiring consciousness, and if you are already realized then with your realization consciousness. Nothing.

You and your highest, no thought whatsoever. No incident, nothing. Absolutely you are in the world of blossoming peace, you can say blossoming peace or peace in its absolute tranquility. Here vastness and immensity and transcendental height are inseparable, and you are growing into that divinity’s reality. Nirvikalpa is infinitely higher than Savikalpa.

Now comes the third one. Believe it or not, I am telling you, even I am now playing with this (tapping the mic), most of you think that I am in my most ordinary consciousness, only my Beloved Supreme knows, whether I am in my absolute highest consciousness or not. When I cut jokes with you, when I scold you, bark at you, that consciousness I do not lose, that’s Sahaja samadhi. It becomes part and parcel of your life breath, you can’t separate your life breath from Sahaja samadhi, it is natural, more than natural, anything that you call natural in your life.

It is something that not only you have but you have become, it is not only higher than the highest, it encompasses everything, the entire world, universe. The song of self transcendence. I always say that our Lord Beloved Supreme, who is my Guru, your Guru, everybody’s Guru, there is only one Guru, here on earth there in heaven, it is the Supreme.

– Sri Chinmoy