Koncentracija

Updated

Ogromna je razlika između koncentracije iz srca i one na mentalnom nivou. Koncentracija koja dolazi sa psihičkog nivoa beskrajno je moćnija od koncentracije iz uma.

Psihička moć je u ogromnoj prednosti u odnosnu na mentalnu snagu. To se kroz milenijume potvrđivalo u praksi. I zato je na početku važno naučiti kako da usmerimo svesnu pažnju na svoje srce. Kasnije ćemo učiti da se koncentrišemo i da meditiramo iz srca.

Koncentrišite se na srce

Ako možete da se skoncentrišete na vrh svog prsta, onda možete da se skoncentrišete i na svoje srce. Kao što se koncentrišete na bilo šta – sliku, sveću, plamen, na bilo koji materijalni predmet – tako možete da se koncentrišete i na srce. Možete da sklopite oči ili da gledate u zid, ali mislite svo vreme na srce kao na svog dragog prijatelja.

Kada se to razmišljanje najviše intenzivira, kada obuzme svu vašu pažnju, tada ste prevazišli uobičajeni način mišljenja i ušli ste u koncentraciju.

Svoje duhovno srce ne možete fizički da posmatrate, ali na njega možete da usmerite svu svoju pažnju. Tada će moć vaše koncentracije postepeno da uđe u srce i potpuno da vas odvede izvan domena uma.

Ako nemate čistotu u beskrajnoj meri, najbolje što možete da učinite je da prvo prizovete čistotu, a zatim da se koncentrišete na srce.

ČISTO SRCE

Postanite svedok

Prvo pokušajte da usredsredite pažnju na neki predmet, zatim uđite u njega, a onda izađite iz njega.

Vratite se potom sebi i postanite svedok ili Saksha-purusha.

To je prava koncentracija. To je tajna meditacije. Ako znate ovu tajnu, moći ćete da se koncentrišete na najdelotvorniji način.

Prodrite kroz predmet

Odaberite neku ideju i potrudite se da ta ideja postane živo biće. Zatim je postavite na zid u nivou vaših očiju. Ako vam je isuviše teško da koristite određenu ideju, onda odaberite neki materijalni predmet i postavite ga na zid. Neka vam oči budu otvorene. Uvek je bolje da se koncentrišete otvorenih očiju.

Posmatrajte taj predmet i počnite da se koncentrišete. U taj predmet sada prodrite. Morate da upotrebite svu svoju pažnju da prođete kroz taj predmet na drugu stranu. Kada prođete na drugu stranu, počnite da se koncentrišete s te druge strane. Vi ste tamo, a vaše telo je ovde. Počnite da se koncentrišete sa te druge strane i posmatrajte odatle svoje sopstveno telo.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

„Kada se koncentrišete, bilo da ste u umu ili srcu ili u čitavom biću, zamislite da je čitav svet manji od najmanjeg. Samo osetite kako je ceo svet sitniji od sasvim sićušnog. Vaš um se tada neće ponašati kao neka skitnica ili pas lutalica. Ako pomislite da je svet ogroman, vaša koncentracija nikada, nikada neće biti uspešna. Ali, ako zamislite da je čitav svet jedan sasvim maleni objekat, apsolutno majušan kao vrh prsta, onda će vaša koncentracija biti izuzetno moćna.

Kad god se na nešto koncentrišete, morate da osetite da je u pitanju nešto sasvim maleno, najmanje moguće. Snagom svoje mašte, učinićemo da predmet naše koncentracije bude izuzetno mali.”

Odlomci iz knjige:

Sri Chinmoy, Rainbow-Flowers, part 3, Agni Press, 1999