Kursevi meditacije

Ashirvad Zaiantchick, predavač iz Brazila 20. maja
plus: Koncert SONGS OF THE SOUL 27. maja
u okviru besplatnog kursa meditacije u Beogradu… prijavite se!