Kursevi meditacije

Meditiram da bih mogao da pružim svetu
ono što moje srce ima da pruži – ljubav i osećanje jedinstva.
Šri Činmoj