Zašto da meditiramo svakog dana?

Updated

Tokom godina u životu prolazimo kroz različite faze i događaje, ali retko kada se upitamo kuda nas sve to vodi i šta nam je zaista potrebno da bismo bili istinski srećni i zadovoljni.

SUŠTINSKA POTREBA

U svakodnevnoj trci za svetovnim ostvarenjima, obezbeđivanjem materijalne sigurnosti, društvenim statusom i obrazovanjem, zaboravljamo na onu suštinsku potrebu – potrebu da steknemo i zadržimo mir u sebi, radost i unutrašnje ispunjenje.

NEZADOVOLJSTVO I PRAZNINA

Na tom putu, nastojeći da ispunimo svoje svakodnevne obaveze, mi možda ponekad zaista i uspemo da dotaknemo sreću, da osetimo radost u srcu i neko vreme nam život bude ispunjen. Ali, na žalost, obično se vrlo lako naviknemo na svaku situaciju, na sva naša postignuća i ubrzo ponovo osetimo nezadovoljstvo i praznina u srcu usled neke nove neispunjene želje koja se u međuvremenu nametnula. To je tako u našoj ljudskoj, neprosvetljenoj prirodi – mi nešto želimo i kada to nešto ostvarimo, želimo nešto drugo i tako u nedogled i tako u svemu…

Obratite malo više pažnje
Na duhovnost svog srca
Ako zaista želite da vaš život
Bude bogato plodonosan
I da zauvek takav i ostane.

srichinmoylibrary.com

NEŽNI GLAS DUŠE

Kako zaustaviti ovaj točak neprekidnih želja i problema i kako izaći iz začaranog kruga večitog nezadovoljstva? To su neka pitanja koja nam se povremeno pojavljuju u svesti i mogu da nas navedu na put samospoznaje, na put meditacije i potragu za suštinskim rešenjima u životu. Kada dopustimo sebi da čujemo taj nežni glas duše koja nas u tišini poziva da pođemo putem oslobađanja od stalne napetosti i briga, putem napretka i usavršavanja sopstvenog života, u nama se budi težnja i tada možemo da krenemo u potragu za istinskim smislom života.

UNUTRAŠNJE BLAGO

Svakodnevnom meditacijom stičemo unutrašnje blago – mir, radost, zadovoljstvo, ljubav.  Mi se menjamo, a sa druge strane, vidimo kako se i svet oko nas takođe menja, vidimo da okolnosti ne gospodare više nama; već da sada mi, svojim životom meditacije, oblikujemo svoju stvarnost i uživamo u plodovima svoje unutrašnje težnje.

Meditacija je sredstvo, meditacija je put i način da pomognemo sebi da ostvarimo mir, da steknemo radost i budemo zadovoljniji sopstvenim životom. Kroz meditaciju napredujemo u svim sferama unutrašnjeg i spoljašnjeg života. Ona nam pruža sigurnost, mir i samopouzdanje.

UMEĆE MEDITACIJE

ZAŠTO MEDITIRAMO?


  • Meditiramo sa nadom da našem napretku nema kraja, jer duša je beskrajna i ona prebiva u Večnosti.
  • Meditiramo da bismo izrasli u neuporedivo bolja bića nego što smo sada.
  • Meditiramo da bismo svakog dana sa radošću bili svesni promene i novine u sebi.
  • Meditiramo da bismo svakodnevno svesno prizivali Božansku Svetlost u svoj život i da bismo izrastali u nju i ponudili je svetu oko nas.
  • Meditiramo svakodnevno da bismo osetili Božiju Ljubav koja prebiva u našem srcu i da bismo je ponudili svojim bližnjima.
  • Meditiramo da bismo dopustili prosvetljenijem ljudskom biću da se manifestuje kroz nas.
  • Meditiramo da bi naša Božanska priroda mogla da raste u nama i da bismo jednog dana svi živeli u svetu savršenstva, ljubavi i mira

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

Zašto meditiramo

Svakog dana moramo da hranimo dušu. Meditacija znači da svesno ishranjujemo svoju dušu. Ako jedemo svakog dana hranu, postaćemo veoma snažni zahvaljujući svojoj redovnoj ishrani. Na isti način se ishranjuje i duša ako meditiramo svakog dana. Ona tad dobija priliku da se bolje manifestuje, odnosno da ispolji Božansko na zemlji. Zbog toga je meditacija neophodna.

Muzika za meditaciju:

radiosrichinmoy.org

Reči vedske mantre na sanskritu:

Saha nav avatu
Saha nav bhunaktu
Saha viryam karavavahai
Aum shanti shanti shanti