Vizualizacija

Updated

Vizualizacija nam pruža alatku uz pomoć koje možemo umu koji nas obmanjuje da uputimo izazov i da odnesemo pobedu. Mi slabimo sebe zamišljajući da smo slabi. Sa druge strane, možemo da ojačamo sebe zamišljajući da smo snažni. Često koristimo imaginaciju u pogrešnom smeru.

Umesto što dozvoljavamo mašti da nas vuče unazad, hajde da je svesno upotrebimo da nas  odvede pravo ka našem cilju.

navodnici plavi
Moć imaginacije
Ne može ni da se zamisli.

Nebo u vašem srcu

Molim vas, držite oči poluotvorene i zamislite prostrano nebo. U početku pokušajte da osetite da je nebo ispred vas; kasnije pokušajte da osetite da ste vi sami prostrani kao to nebo ili da ste vi sami postali nebo.

Nakon nekoliko minuta, molim vas, zatvorite oči i pokušajte da vidite i osetite nebo u vašem srcu. Molim vas osetite da je vaše srce, a to ste vi, univerzalno i da se u vama nalazi nebo na koje ste meditirali, sa kojim ste se poistovetili. Vaše duhovno srce beskrajno je veće od neba i zato sa lakoćom može da pohrani nebo.

Prostranstvo okeana

Kada želite da meditirate, pomislite na nešto veoma prostrano – na nebo, na okean, na planine – i postanite jedno sa prostranstvom koje je sama moć. Zamislite nešto veoma prostrano, umirujuće i tiho. Kada počnete da meditirate, osetite da se u vama prostire okean i da ste uronili do dna, gde je sve utihlo. Ako možete da se poistovetite sa prostranstvom okeana, sa obiljem te mirnoće, onda će vam biti veoma lako da meditirate.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 Tehnika meditacije

Muzika za vizualizaciju

radiosrichinmoy.org

navodnici plavi
Verujte u lepotu
Vaše moći imaginacije.
Sve je istinito, sve je istinito!
Nije vaša mentalna halucinacija.