Meditacija u srcu

Audio: Mandu i Višudi izvode meditativnu muziku Šri Činmoja na harfi i kineskom erhuu radiosrichinmoy.org

 

POSEBNI I RETKI TRENUCI

Mnogi od nas su imali priliku da spontano osete meditaciju kada su u nekim izuzetnim trenucima u životu jednostavno odlutali i uronili u neko prijatno stanje bez misli i želja i jednostavno postojali osećajući neku blagost, radost i sreću. To su posebni i retki trenuci koji nam se ponekad prosto prikradu, kao da neko želi da nam pokaže da postoji i neki drugačiji nivo bitisanja i da je moguće biti srećan bez očiglednog spoljašnjeg razloga. Većina nas verovatno pamti one trenutke kada smo kao deca bili uronjeni u neku svoju stvarnost izvan ove pojavne i provodili sate i sate u igri, van vremena i prostora, u nekom svetu imaginacije i blaženstva. Tako je bilo zahvaljujući tome što naš um još uvek nije bio veoma razvijen. Kao deca mnogo smo više vremena boravili u svom srcu nego u svom umu. A upravo je srce ono mesto iz kog izvire sva naša sreća, ljubav, radost i ispunjenost.

navodnici plavi
Istinska unutrašnja radost se sama stvara.
Ona ne zavisi od spoljašnjih okolnosti.
Reka teče u vama i kroz vas i nosi poruku radosti.
Ta božanska radost je jedina svrha života.

Šri Činmoj iz knjige “Krila radosti”

Kada odrastemo, postajemo sve “pametniji” i život nam se prikazuje u nekom drugom svetlu. Veoma često postanemo bezrazložno zabrinuti i preozbiljni i teško nam je da povratimo onu detinju bezbrižnost i radost.

SUŠTINSKO REŠENJE

Meditacija predstavlja jedno sigurno i suštinsko rešenje za postizanje trajne sreće i spokoja. Uz pomoć nje, možemo da povratimo dečiju radost i bezazlenost i da postojano i svesno napredujemo kao ljudska bića. Meditacija nam pomaže da prevaziđemo mnoge prepreke u životu zahvaljujući unutrašnjoj snazi koja se razvija i raste u nama.

Postoje razne vrste meditacije, mnoge škole i učenja o tome kako meditirati. Sve one su dobre i vode nekuda, ali meditacija na duhovno srce je veoma siguran i brz put koji vodi tragaoca ka trajnoj sreći i ispunjenju.

OTVARANJE SRCA 

DUHOVNO SRCE – SREDIŠTE NAŠEG BIĆA

Da bismo meditirali “u srcu” prvo moramo da znamo da se to odnosi na duhovno srce; ne na naš fizički organ, već na mesto u središtu grudnog koša koje često pokažemo kada kažemo “ja”. To je ono mesto koje najviše doživljavamo kao svoje sopstvo i kao središte svog bića. U njemu je najjača duhovna energija. Kada uspemo svesno da se usmerimo i skoncentrišemo na to mesto, kada ga u sebi osetimo, neće nam biti teško da meditiramo jer će nas ta duhovna energija iz središta našeg bića inspirisati i voditi. Kada jednom osetimo mir i spokoj u dubini svog srca, bićemo nadahnuti da idemo dalje.

U svom duhovnom srcu ćemo opet otkriti onu radost koja je prirodna, koja je sastavni deo nas samih i koja ne zavisi od spoljašnjih okolnosti niti od drugih ljudi. Osetićemo da iz nas samih izvire sve ono za čim smo tragali čitavog života, osetićemo ispunjenje i sigurnost. Osetićemo da se u nama samima nalazi sve ono što nam je potrebno i da jedino što treba da učinimo jeste da zavirimo u dubinu svog srca da bismo otkrili svo to blago.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

OKEAN BOŽANSKE LJUBAVI

Meditacija u duhovnom srcu nije nešto statično i dosadno, ona je veoma dinamična i pokretljiva. Meditirajući u svom duhovnom srcu, otkrivamo da se u njemu nalazi čitav svemir i da su sva bića naša braća i da su nam bliska. Osećamo da je srce, naše sopstveno duhovno srce u stanju da zagrli čitav svet i da voli čitavu Božiju tvorevinu. Osećamo okean Božanske Ljubavi koji nas okružuje i u kom i sami prebivamo.

Ta Ljubav koju možemo da osetimo u svom duhovnom srcu ne može da se meri ni sa jednom vrstom ljubavi, jer ona je mnogo veća i nije uslovljena. Ona ne zavisi od toga da li smo nešto primili za uzvrat, ona je sama sebi dovoljna i sveispunjujuća.

POZITIVNE I DOBRE OSOBINE SRCA

Meditacija u duhovnom srcu je najsigurniji i ujedno najbrži način da se napreduje u duhovnom životu. Zbog čega je to tako? Najviše zbog toga što naše duhovno srce udomljuje sve Božanske osobine poput radosti, svetlosti, mira, ljubavi, slatkoće koje su nam potrebne da bismo preobrazili svoju ljudsku, nesavršenu prirodu i napredovali ka sve savršenijem i savršenijem ljudskom biću. Usmeravajući se na pozitivne i dobre osobine koje postoje u našem srcu, mi bezbolno i neprimetno savladavamo mnoge prepreke i odbacujemo one stvari koje nas u životu sputavaju i donose nam nemir.

navodnici plavi
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.

Karl Gustav Jung

JEDNOUSMERENA PAŽNJA

Na početku je važno da savladamo umetnost koncentracije, jednousmerene pažnje i da odvojimo dovoljno vremena za sebe i svoj duhovni rad. Taj napor će nam se vratiti u vidu mira i spokoja koji nemaju ljudi koji ne meditiraju. Čovek koji meditira oseća u svom srcu okean mira i ljubavi koji može da podeli sa drugima.

Kao i u svemu što u životu želimo postignemo, naučimo ili ostvarimo, isto tako da bismo naučili da meditiramo moramo da se usmerimo na taj svoj cilj i da mu posvetimo deo svog slobodnog vremena. Taj mali napor, ta mala “žrtva” donosi nam velike promene u životu i postajemo zadovoljnija i srećnija ljudska bića. Ta sreća više ne zavisi od spoljašnjih okolnosti i ispunjenja naših želja, već isključivo od nas samih, odnosno ona prirodno i spontano izvire iz našeg srca.

Kada meditiramo svesno i redovno, mi postajemo bogatija ljudska bića čija duhovna dimenzija postaje sve prisutnija u svakodnevnom životu. Koristeći snagu i kvalitete svog duhovnog srca živimo jednim ispunjenim i srećnijim životom.

ČISTO SRCE 

ŽIVETI U DUHOVNOM SRCU

Šri Činmoj je uvek isticao ideal života u duhovnom srcu, govoreći da je to najznačajniji doprinos sopstvenom biću i čovečanstvu u celini. Kada na bilo koji način poboljšamo i unapredimo sopstvenu svest, pozitivna energija koja se oslobodi usled tih naših nastojanja, širi se u vidu ohrabrenja, nade i radosti na sve duše koje su prijemčive, kao koncentrični talasi na mirnoj površini jezera koji se jave kada bacimo kamenčić.

navodnici roze
MEDITIRATI NA SRCE

Srce je izvor. Ako koncentracija krene iz srca naviše ka Trećem Oku ili ka temenu glave, u tome nema ničeg lošeg. Ali, svoje putovanje moramo da započnemo u srcu. U srcu se nalazi duša. Svest duše prožima čitavo telo, ali posebno mesto na kome boravi duša je u duhovnom srcu. Zato kada ulazimo u najdublje delove srca, sa tog mesta stičemo pravu ljubav iz duše.

Ljubav može da se uzdigne do glave ili da se spusti do stopala. Ali, ako je ljubav prvo došla iz srca, onda je  pročišćena. Ako ljubav ne nastane u srcu, onda je to ljubav iz vitalnog dela bića koja nije čista. Kada čista ljubav, ljubav iz srca, ljubav iz duše, prožme čitavo vaše biće, ona pročišćuje i uzdiže celokupan vaš život do samog Neba. Tek kada ljubav potpuno preplavi psihičko biće, možemo da steknemo univerzalno osećanje jedinstva.

Kada iz samog izvora dobijete vaše unutrašnje blago, koje je ljubav, moći ćete svuda da je koristite. Ali pravo mesto njenog boravka je u srčanom centru. Svi centri sadrže ljubav, ali srčani centar sadrži ljubav u većoj meri od bilo kog drugog centra. Posebna oblast ljubavi je u srčanom centru: drugi centri služe za ostale duhovne i okultne moći.

                                   srichinmoylibrary.com