Čisto srce

Updated

Sve nam dolazi kada imamo čisto srce. Ako sa čistim srcem zavapimo u našoj meditaciji za višom svešću, uspećemo da osetimo njeno prisustvo. U procesu pročišćenja našeg srca pomoći će nam ove vežbe meditacije i naše iskrene molitve. Možemo da prizovemo u srce Mir, Svetlost i Blaženstvo odozgo, a možemo i da uđemo svim srcem u svet čistote, lepote i luminoznosti.

Oltar u vašem srcu

Pre nego što se koncentrišete na srce, ako nemate obilje čistote, ako su nebrojene ovozemaljske želje zaposele vaše srce, neophodno je da prizovete čistotu. Čistota je kada duboko unutar vašeg srca osetite živi oltar. Kada osetite nebesko prisustvo unutrašnjeg oltara, automatski ćete se pročistiti. Tada će vaša koncentracija na srce biti izrazito delotvorna.

Čistota u srcu

Kada pomislimo na hram, odmah pomislimo na oltar unutar hrama. Pomislimo na cveće, na tamjan i na druge predmete na oltaru. Hram je po svemu ostalom kao svaka druga građevina. Ali, kada kažemo ‘hram’, odmah u svom telu, u svojim nervima, unutar našeg bića osetimo da nešto ima čistotu i osetimo da nam to nešto uzdiže svest. A šta je to? To su sveće, to je tamjan i to je cveće na oltaru. I tada razmišljamo o svemu što je vezano za čistotu.

Kada razmišljamo o sposobnostima srca, čistota je na potpuno isti način najznačajnije blago koje poseduje srce. Kada razmišljate o umu, u njemu nema čistote; tada mislite samo na ono što vas zbunjuje ili na vašu nadmoć. Um misli ili da ste beskorisni ili da je ostatak sveta ljubomoran na vas. Niko ne oseća jedinstvo preko uma, niti ga uspostavlja preko uma. Dobre osobine uma su vedrina, jasnoća i prosvetljenost, ali one se retko pronalaze.

Preuzeto iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

navodnici plavi
Molim se mom čistom srcu
Da me spase.
Molim se mojoj sigurnoj duši
Da podrži moje srce.

Muzika čistog srca:

Ramita     radiosrichinmoy.org #7

BITI KAO MALO DETE

navodnici plavi
Čistota je svetlost naše duše koja izražava svoju božansku prirodu kroz telo, vital i um. Kada smo iznutra čisti, mi stičemo sve. Ako možemo da sačuvamo svoju čistotu, nikada nećemo izgubiti ništa što je vredno čuvanja.

U čistoti je nebeska slatkoća. Ako tokom meditacije možemo da se držimo jedne čiste misli, onda ćemo satima imati pozitivne rezultate od te čiste misli. Za to vreme, naše najgore slabosti preobraziće se u istinsku snagu. Što više razvijemo božansku čistotu, to veća postaje iznutra naša snaga.

yogaofsrichinmoy.com

Jednostavne vežbe meditacije:

TEHNIKE MEDITACIJE