Mantra – čarobna reč

Updated

Mantra je čarobna reč. Mantra se koristi za umirivanje misli i osećanja, harmonizovanje sa onim što je veće od nas, unapređivanje zdravlja ili pak otklanjanje prepreka radi ostvarenja naših želja ili ubrzavanja našeg duhovnog napretka. Obično se sastoji od sloga, reči ili rečenice. Mantra je seme. Duže ponavljanje jedne mantre je đapa. To je praksa prizivanja kojim iznosimo neki božanski kvalitet, neko nebesko biće ili samog Svevišnjeg na površinu svoje svesti. Kod đape se najčešće koriste brojanice, ali one nisu neophodne za tu praksu.

MANTRE ZA BOŽANSKE OSOBINE


Ljubav

Molim vas da iznutra veoma duševno izgovarate reč „ljubav, ljubav, ljubav”. Dok veoma duševno ponavljate reč „ljubav”, pokušajte molim vas da osetite da ta reč odjekuje u najvećim dubinama vašeg srca: „ljubav, ljubav, ljubav.”

Osetite da je sâmo vaše biće postalo od glave do pete ljubav, odnosno ta osobina koju ste ponavljali. Sve je preplavljeno ljubavlju; svi vaši nervi, vaše suptilno telo, vaše fizičko telo. Kvalitet ljubavi ima magičnu moć. Odaberite onaj božanski kvalitet koji želite da otelovite ili da postanete: ljubav, mir, svetlost, blaženstvo.

Mir

Ako vam je važniji mir, zapravo božanski mir, onda vas molim da ponavljate u sebi reč „mir”. Pokušajte da čujete taj zvuk – kosmički zvuk koji ovaj pojam otelovljuje. Kao izvorni zvuk, reč “mir” odjekivaće u najvećim dubinama vašeg srca.

Mantra za mir

Aum Peace Peace Peace…

Mantra za mir na sanskritu

Shanti Shanti Shanti…

radiosrichinmoy.com #2 i #18

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Svetlost

Ako želite svetlost, izgovarajte molim vas reč: „svetlost, svetlost, svetlost.” Dok pojete, izgovarate ili duševno ponavljate tu reč, molim vas osetite da ste postali taj božanski kvalitet, odnosno božanski pojam.

navodnici plavi
Svetlost je moć Svevišnjeg koja prosvetljuje i preobražava neznanje. Svetlost je sposobnost Svevišnjeg da preobrazi mrak u prosvetljujuću svetlost. Sve što preobražava naš život je Svetlost. Može se reći da je Svetlost životni dah Svevišnjeg.

srichinmoylibrary.com

Blaženstvo

Na vaše srce položite molim vas ruku. U svom srcu pokušajte da osetite najdivnije dete na zemlji i na Nebu. To je vaša duša. Duša nije ni ženskog, ni muškog pola, ali ona preuzima oblik kada uđe u ljudsku inkarnaciju. Pokušajte da vidite tek sedam dana staro dete. Zatim, u potpunoj tišini, molim vas ponovite sedam puta: “blaženstvo” (na sanskritu Ananda).

Ponavljajući i ponavljajući mantru, mi izrastamo u sâmu suštinu i sâmo jezgro mantre.

navodnici plaviPitanje: Da li je ispravno da mislimo na ljubav, na oproštaj i na mudrost dok izgovaramo ime Svevišnjeg?

Šri Činmoj: Ne. Uopšte ne mislite ni na šta. Kada prizivate Svevišnjeg, nemojte ništa da zadržavate u svom umu. Pokušajte samo da osetite da čitavo vaše biće boravi u vašoj duši.

srichinmoylibrary.com

Ponavljajte AUM ili ‘Supreme’

Najbolji način da radite đapu je da ponavljate ime Svevišnjeg (Supreme). Ali, ako ne dobijate radost od pojanja ‘Supreme’, onda ponavljajte AUM: Bog Tvorac, Bog Održavatelj, Bog Preobrazitelj. Uzmite ili tu reč ili ‘Supreme’. Proroci iz svete prošlosti pojali su AUM. Kada pojete ‘Supreme’, u tome je sve otelovljeno. Ponekad kada pojete ‘Supreme’, uključuje se um, ali sa AUM-om je pristup drugačiji. Zbog toga što je ‘Supreme’ engleska reč, možda nećete od nje imati radosti, dok vam je AUM nov. Kada radimo nešto novo, stičemo radost.

srichinmoylibrary.com

Ako ne možete da uđete u vašu najdublju meditaciju zato što vam je um uznemiren, to je prilika da upotrebite mantru. Možete nekoliko minuta da ponavljate „Supreme” (Svevišnji) ili „Aum” (Om) ili „Bog”.

Ako želite mir u umu ili trajnu čistotu, bolje je da ponavljate ime veoma sporo i duševno. Ali, da biste oterali nečiste, nebožanske misli, najbolje je da ponavljate ime veoma brzo. Da biste očistili um brzo i trajno, radite đapu najbrže moguće.


Ako želite mantru,
Daleko najbolja je
Mantra “Supreme”.
Sve vežbe su preuzete iz Šri Činmojeve knjige 101 tehnika meditacije osim vežbe Blaženstvo srichinmoylibrary.com

Melodično pevanje mantre “Supreme”

Infinity’s Sky: Mantra “Supreme”   radiosrichinmoy.org