Šta je duša?

Šta je duša? Duša je deo božanstvenosti. Ona je večni deo nas koji živi i nakon ovozemaljske smrti. U svemu što postoji, postoji i iskra božanskog. Duša se ne može opisati rečima i ne može se mentalno objasniti. 
navodnici plavi
Kada tražim svoju dušu,
Pronalazim dušu
Unutar tišine.

Svetlost duše

Koncentrišite se na svoje srce i iz srca pokušajte da prodrete u dušu. Pokušajte prvo da se poistovetite sa vašim srcem i ono će vas onda odvesti do vaše duše. Beskrajna blistava svetlost nastanjena u izobilju u duši tada će spontano poteći iz duše u srce i iz srca u um.

srichinmoylibrary.com

Vi ste duša

Mislite na vašu dušu: ne na vaše telo, ne na vaš vital, ne na vaš um ili na bilo šta drugo. Dok meditirate, samo osetite da ste duša: vi ste duša, vi jeste duša. Vaša duša će onda da vam pruži najbolju meditaciju. Ne morate da definišete dušu ni da je predstavite sebi kao neko predivno dete. Ne! Samo mislite o tome da je čitavo vaše telo – duša. Tada će lepota, miris, svetlost i blaženstvo duše da vam daruju najbolju meditaciju.

srichinmoylibrary.com/hdw-50

Večna stvarnost izvan misli

Misao dolazi iz mentalnog sveta. Ali, vi isto tako imate i srce – svet u kome se poistovećujemo. Kada ostanete u srcu, znači da se poistovećujete sa dušom. Duša je izvan ideja, izvan misli. Ukoliko usmerite svu svoju koncentraciju na srce umesto da se koncentrišete direktno na um, stvarnost koja se rasprostire u srcu automatski će vam dozvoliti da pristupite duši. Kada se budete koncentrisali i meditirali na stvarnost u srcu, ta stvarnost će izaći u prvi plan.

Ako se koncentrišete u umu, misao će se naravno pojaviti da bi vas ometala. Ali, ako se koncentrišete na srce, rešili ste problem. Zato uvek pokušajte da meditirate na srce i pokušajte da iznesete na površinu dušu. Duša, koja je direktan predstavnik Boga, večna je stvarnost u nama.

srichinmoylibrary.com

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE


Šri Činmoj Duhovno SrceŠri Činmoj nam je pokazao gde se nalazi naše duhovno srce, koje predstavlja kapiju ka našoj duši. Duhovno srce nije fizički organ i nalazi se pravo u središtu naših grudi. Smešteno je na visini od približno 12 prstiju direktno iznad pupka i 6 prstiju ispod grla, i ide oko 4 prsta u širinu. Na tom mestu osećamo takozvani “podsticaj” duše.

Duša je usredištena u našem duhovnom srcu. Svako od nas ima jedinstvenu individualnu dušu. Sanskritska reč za individualnu dušu je Atman. Apsolutni Svevišnji je Paramatman, odnosno Sopstvo, kome nema ravnog, koje prevazilazi čitav univerzum. Atman je naše malo sopstvo, naša individualna duša. Malo sopstvo ili individualna duša je nerazdvojivo od Paramatmana koji je prisutan u svima. Ništa ne može postojati izvan Paramatmana.

navodnici plavi
Ako meditirate u srcu, meditirate na mestu na kome boravi duša, a duša je izvor neprestane radosti i neprestanog zadovoljstva. Duša je, uistinu, prisutna u svemu – u umu, u telu, na svakom mestu, ali ona se u srcu najmoćnije ispoljava. Kada se koncentrišete ili meditirate u srcu, stičete mnogo više unutrašnjeg zadovoljstva nego kada meditirate u umu, jer je srce – sedište duše.

srichinmoylibrary.com/mun-269

POSEBNA MISIJA TVOJE DUŠE

Muzika sa nivoa duše:

Vedic Fire     radiosrichinmoy.com

navodnici plavi
U Bhagavad Giti pronalazimo najuzvišeniji opis duše:

Duša je večna, trajna i drevna, nepromenljiva i sve-prožimajuća. Oružje ne može da rani dušu. Vatra ne može da je sažeže. Voda ne može da je potopi. Vetar ne može da je isuši.

Između ljudskog tela i duše lako se uočava razlika. Vek trajanja tela je sedamdeset ili osamdeset godina i ono onda umire. Duša je, međutim, neuništiva.

Svako može da vidi dušu. Možete ne samo da je vidite, nego možete sa njom i da razgovarate.

srichinmoylibrary.com/ech-95

NAJBOLJA MEDITACIJA