Najbolja meditacija

Plamen naše težnje pali vatreni oganj meditacije u našem srcu.

navodnici plavi

Najbolja meditacija za tebe je ona meditacija
koja ti pruža neposrednu radost ili trajnu radost.

Šri Činmoj

navodnici plavi
Počni od plamenova meditacije.
Ti plamenovi će izrasti u
Vatreni oganj meditacije.

srichinmoylibrary.com

MOJA DUŠA IMA POSEBAN KVALITET

  1. Da li sam na dobrom putu?
  2. Da li vežbam meditaciju na pravilan način?
  3. Da li je to najbolja meditacija za mene?

Svako od nas ima poseban kvalitet duše i potrebna mu je posebna meditacija. Ako želim da idem do kraja puta i da na unutrašnjem planu stignem do Cilja, potrebna mi je prava meditacija moje duše. Jedino ta meditacija će mi pomoći da stignem na svoj predodređeni Cilj. Moram da osetim šta u meditaciji odgovara kvalitetima moje duše, a šta ne. Pomoći će mi ako u meditaciji ne radim nikakve vežbe koje bi me uznemiravale i odvlačile od cilja. Moja duša zna odgovor i bitno je da postanem svestan tog odgovora i da mu se onda svakodnevno posvetim.

Naravno, idealno bi bilo da potražim vođstvo od vrhunskog Učitelja koji ima sposobnost i znanje da mi prenese najbolju meditaciju u tišini i da se onda otvorim za to da je primim.

Video: Meditacija u prisustvu savremenog učitelja meditacije, Šri Činmoja, uz muziku na flauti

PRONAĆI UČITELJA

ŠTA PRAVI UČITELJ ČINI ZA MENE?

navodnici plavi
Učitelj iznutra prenosi meditaciju koja odgovara tragaocu, tako što zamoli njegovu dušu da izađe na površinu i onda mu preko duše govori kako da meditira ili može lično da mu kaže kada se sretne sa njime. Kada duhovni Učitelj daje meditaciju, to je nesumnjivo najbolja meditacija koju aspirant može ikada da dobije.

Odlomak iz knjige: Sri Chinmoy, Meditation: God speaks and I listen, part 1

NIŠTA NIJE IZGUBLJENO

Ali i ako nemam učitelja, nije strašno! Mogu da upotrebim snagu volje i da zaronim duboko u sebe. Mogu da prihvatim meditaciju koja dolazi iz najvećih dubina moga srca. A ako mi je to teško, onda postoji način da se obratim Bogu kroz molitvu i da Ga zamolim da mi pokaže meditaciju iznutra, onu koju je potrebno da usvojim. Moji napori urodiće plodom: steći ću jasan osećaj šta da radim… dok sam u tišini i u unutrašnjoj ravnoteži čuću jasan glas iznutra i ili ću dobiti poruku kroz svoje snove i biću spreman da se uputim na svoje istinsko unutrašnje putovanje.

Kroz jačanje individualnih kvaliteta moje duše, neću biti prinuđen da slepo sledim druge, niti da ih imitiram u meditaciji. Naprotiv, viši deo mene želeće da meditira i da se ispolji na jedinstveni način. Ako zamislim da je duhovno traganje naša glad, a meditacija naša hrana, imaću slobodu da izaberem upravo onu vrstu hrane koja mi najviše odgovara:

navodnici plavi
Nećemo meditirati svi na isti način. Tvoja meditacija neće odgovarati meni, ni moja meditacija neće odgovarati tebi. Ti voliš određenu vrstu hrane koju ja ne volim. Ti si na svoj način u pravu. Ja sam na moj način u pravu.

Odlomak iz knjige: Sri Chinmoy, Meditation: God speaks and I listen, part 1

Kroz meditaciju ja učim da živim u harmoniji sa drugima poštujući njihov integritet. Meni je bitno da kada jednom pronađem meditaciju koja mi odgovara, da je se držim do kraja i da nikad ne odustanem!

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

Za početak, mogu da poslušam meditativnu muziku koju izvodi sam učitelj meditacije:

Improvizacija na flauti, Šri Činmoj, snimak iz 70-tih, Radio Sri Chinmoy


VEŽBE ZA OTKRIVANJE NAJBOLJE MEDITACIJE

Kada se u meni rodi spontano osećanje unutrašnje radosti, znaću da je to prava meditacija za mene i da treba potpuno da je usvojim. Postoji jednostavan način da to otkrijem:

navodnici plavi
Pokušajte da u svom umu ili u vašem biću koje teži jasno uobličite nekoliko vrsta meditacije. Danas pokušajte da meditirate na jedan način, a sutra pokušajte neki drugi način. Ako osmislite sedam meditacija, svakog dana isprobajte po jednu. Na kraju nedelje, najbolja meditacija za vas biće ona meditacija koja vam je donela najviše radosti i od koje ste bili najzadovoljniji.”

Odlomak iz knjige: Sri Chinmoy, Meditation: God speaks and I listen, part 1

Jednostavne vežbe meditacije:

TEHNIKE MEDITACIJE

MOJA DUŠA – ŠTA ONA ŽELI?

Samo, šta ako ja nemam želju da proučavam duhovne knjige i ne želim da imam duhovnog Učitelja? Znam da to mora biti u redu, jer mi je data sloboda da odlučujem sam za sebe. Pa, lepota je u tome što postoji način da i tada pronađem meditaciju koja mi najviše odgovara:

navodnici plavi
Najvažnije je da se pre svega pobrinete da um bude miran i tih. Nakon toga, dozvolite vašoj duši da razgovara sa vašim umom o tome šta ona zaista želi. Ako se naš um umiri, uspećemo da unesemo u njega svetlost duše. A svetlost će ući u um preko srca.“

Odlomak iz knjige: Sri Chinmoy, Meditation: God speaks and I listen, part 1

ŠTA JE DUŠA – VEŽBE

I NA KRAJU

U jedno sam siguran. Ako kroz neku meditaciju ne stičem radost, nego se javlja mentalna napetost ili uznemirenost, siguran sam da mi ta meditacija ne odgovara. Od nje je najbolje odmah da odustanem. S obzirom da je meditacija proces učenja, znaću da sam na pravom putu onda kada radost krene spontano da teče celim mojim bićem i kroz moje udove i tada ću biti uveren da se najvećom brzinom približavam svom cilju!

navodnici plavi
Nastavite da pokušavate! Tako često se dešava da poslednji ključ otvori vrata. Slično tome, možda će vaša poslednja molitva da vam donese spasenje i možda će vaša poslednja meditacija da vam podari ostvarenje.”

Šri Činmoj iz knjige Meditacija: ljudsko savršenstvo u zadovoljenju Boga