Mistična poezija

navodnici plaviŠta je poezija? Poezija je apsolutno najkraći put do blaženstva. Ako je odredište za vas ‘ananda’ ili blaženstvo, onda je poezija najkraći put.

Uvek kažem da prozu ispisuje čovek, ali da poeziju piše Bog putem čoveka. Svaka reč u pesmi nas prenosi u Nespoznatljivo. Kada kažemo: „Nespoznatljivo“, možda ćemo pomisliti da ćemo se sasvim izgubiti. Ali, nismo izgubljeni; mi letimo, jer je u Nespoznatljivom – ogromna radost.

Poezija je intuitivna. Ne pokušavajte, molim vas, da je razumete. Ne želimo um, nego srce da bismo iz poezije stekli radost. Poezija nije namenjena da nam ponudi znanje; njena svrha je da nam ponudi zadovoljstvo.

srichinmoylibrary.com

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

ODABRANI STIHOVI

Uzvišeni stihovi Šri Činmojeve mistične poezije uvode nas u beskrajne unutrašnje svetove koji se rasprostiru od najnižeg ponora ljudske posrnule svesti do najuzvišenije spoznaje božanske prosvetljujuće svesti.

Šri Činmoj je neke od svojih najranijih i najpoznatijih poema nastalih u Indiji beležio prvo na maternjem bengalskom, a kasnije ih je prepevao na engleski jezik. Ovi prepevi su sačuvali izvornu čistotu i mističnu dubinu njegovog poetskog izraza, tako da ih je autor lično smatrao originalima. Svaka poema praćena je nezvaničnim prevodom na naš jezik.


THE GOLDEN FLUTE

Audio: Šri Činmoj čita svoju prvu poemu: “The Golden Flute”, koju je napisao u ranoj mladosti u Indiji. radiosrichinmoy.org

The Golden Flute


A sea of Peace and Joy and Light
Beyond my reach I know.
In me the storm-tossed weeping night
Finds room to rage and flow.

I cry aloud, but all in vain;
I helpless, the earth unkind!
What soul of might can share my pain?
Death-dart alone I find.

A raft am I on the sea of Time,
My oars are washed away.
How can I hope to reach the clime
Of God’s eternal Day?

But hark!
I hear Thy golden Flute,
Its notes bring the Summit down.
Now safe am I, O Absolute!
Gone death, gone night’s stark frown!

Zlatna Flauta

Okean mira i radosti i svetlosti
Van domašaja mog je znam.
U meni olujna noć nalazi mesta
Da u jecajima divlja i protiče.

Plačem iz sveg glasa, al’ uzalud sve;
Ja bespomoćan, Zemlja bezdušna!
Moj bol da podeli moćna duša gde je?
Sa smrtonosnim ujedom svud’ se srećem.

Splav sam ja na moru Vremena,
Vesla mi s palube odnešena.
Otkud mi nada da stignem u podneblje
Božijeg večitog Dana?

Al’ čujte počujte!
Tvoju zlatnu Flautu čujem,
Njeni zvuci spuštaju najizraženiji Vrh.
Na sigurnom sam sad, o Apsolute!
Ode smrt, nestade mrki pogled noći!

srichinmoylibrary.com

THE ABSOLUTE

Šri Činmoj čita svoju poemu: “The Absolute”,  jednu od njegovih ranih mističnih poema.      radiosrichinmoy.org

The Absolute


No mind, no form, I only exist;
Now ceased all will and thought.
The final end of Nature’s dance,
I am It whom I have sought.

A realm of Bliss bare, ultimate;
Beyond both knower and known;
A rest immense I enjoy at last;
I face the One alone.

I have crossed the secret ways of life,
I have become the Goal.
The Truth immutable is revealed;
I am the way, the God-Soul.

My spirit aware of all the heights,
I am mute in the core of the Sun.
I barter nothing with time and deeds;
My cosmic play is done.

Apsolut

Ni uma, ni oblika, samo postojim;
Sve misli i volja sad obustavljene;
Ples Prirode potpuno je okončan,
Ja sam Taj za kojim sam tragao.

Domen čistog Blaženstva, krajnjeg;
Van domašaja znalca i znanog;
U odmoru neizmernom najzad uživam;
Sa Jednim se sâm suočavam.

Tajnim putevima života sam prošao,
Pretočio sam sebe u Cilj.
Svevremena Istina je otkrivena;
Ja sam put, Duša-Bog.

Moj Duh svestan svih visina,
U jezgru Sunca nemo počivam.
Ništa ne kupujem vremenom i delima;
Moja kosmička igra je završena.


THE SOUL-BIRD

Audio: Šri Činmoj čita svoju poemu: “The Soul-Bird” sa kratkim komentarom: “Prethodna i ova poema su prevodi. Ove poeme sam preveo sa originala na bengalskom.”     radiosrichinmoy.org

The Soul-Bird


O world-ignorance,
Although
You have shackled my feet,
I am free.

Although
You have chained my hands,
I am free.

Although
You have enslaved my body,
I am free.

I am free because I am not the body.
I am free because I am the soul-bird
That flies in Infinity-Sky,
Because I am the soul-child that dreams
On the Lap of the immortal King Supreme.

Ptica-Duša

O neznanje belosvetsko,
Iako si mi stopala
Okovima sputalo,
Ja sam slobodan.

Iako si mi ruke
Lancima okovalo,
Ja sam slobodan.

Iako si mi telo
U ropstvo bacilo,
Ja sam slobodan.

Slobodan sam jer nisam ovo telo.
Slobodan sam jer sam Ptica-duša
Nebom Beskraja što leti,
Jer sam duša-dete što sneva
U Krilu Kralja Besmrtnog, Svevišnjeg.

Šri Činmoj      srichinmoylibrary.com

STRUGGLE’S GLOOM

Audio: Šri Činmoj recituje svoju mističnu poemu:Struggle’s Gloom”     radiosrichinmoy.org

Struggle’s Gloom


With a blank sorrow, heavy I am now grown;
Like things eternal, changeless stands my woe.
In vain I try to overcome my foe.
O Lord of Love!
Make me more dead than stone.

Thy Grace of silent Smile I never feel;
The forger of evil stamps my nights and days.
His call my sleepless body ever obeys.
My heart I annihilate and try to heal.

The dumb earth-waste now burns a hell to my soul.
I fail to fight with its stupendous doom,
My breath is a slave of that unending gloom.
For Light I pine, but find a tenebrous goal.

Smoke-clouds cover my face of Spirit’s fire;
Naked I move in night’s ignorance deep and dire.

Pomračeno opiranje

Pod bremenom tuge prazan stojim;
Nalik predmetima večnim ustajao je moj čemer.
Zalud neprijatelja svog da nadjačam nastojim.
O Gospode Ljubavi!
Više nego li kamen, umrtvi mene.

Milost Tvoju tihe ozarenosti nikad da osetim;
Kovač Zla noć mi i dan žigoše.
Njegov zov moje telo besano uvek sledi.
Srce ja razdirem i nastojim da zaceli.

Obamrli talog zemaljski nad dušom mi sad paklom gori.
Ne uspevam s njegovim strašnim sudom da se izborim,
Dah mi robija tom gustom mraku što traje.
Za svetlošću ja žudim, al’ mračan cilj pronalazim.

Oblaci od dima zakloniše mi Lik plamtećeg Duha;
Razgolićen u noći neznanja dubokoj i užasnoj hodim.

Šri Činmoj      srichinmoylibrary.com

APOCALYPSE

Šri Činmoj čita svoju poemu: “Apocalypse”, jednu od najranijih poema koje je napisao u ranoj mladosti u Indiji.      radiosrichinmoy.org

Apocalypse


Within, without the cosmos wide am I;
In joyful sweep I loose forth and draw back all.
A birthless deathless Spirit that moves and is still
Ever abides within to hear my call.

I who create on earth my joys and doles
To fulfil my matchless quest in all my play,
I veil my face of truth with golden hues
And see the serpent-night and python-day.

A consciousness of bliss I feel in each breath;
I am the self-amorous child of the Sun.
At will I break and build my symbol sheath
And freely enjoy the world’s unshadowed fun.

Apokalipsa

Iznutra i spolja rasprostranjeni sam svemir;
Radosnim zamahom sve rasipam i sabiram.
Neumirući Duh nerođeni, u pokretu i u miru
Večno u meni boravi, moj zahtev da počuje.

Ja, što na Zemlji svoju radost i svoj žal tvorim
Da bih u igrama mojim nesravnjivu potragu dovršio,
Zlatnim prelivima svoje istinsko lice prekrivam
I posećujem zmijoliku noć i pitonski dan.

Ushićenu svest sa svakim dahom osećam;
U sebe zaljubljeno dete – sam sunca.
Simboličnu zaštitu po volji gradim i slamam
I slobodno uživam u blistavom veselju sveta.

Šri Činmoj poezija duše

IT STEALS INTO MY HEART

Poema iz Šri Činmojeve serije: “The Dance of Light”,  koja se sastoji od 1000 pesama napisanih 1973.  radiosrichinmoy.org

It steals into my heart


There was a time when I loved
The fantastic fabrics of the mind.
There was a time
When I lived my life
Based on culled fictions.
There was a time
When I was satisfied
With a fragment of reality,
Splintered, broken and smashed.
But now a lucid illumination
Steals into my heart.
The eternal Presence
Of Infinity’s Light
Feeds my Vision’s Dawn.

Prikrada se u moje srce

Bejaše vreme kada sam voleo
Fantastična umna tkanja.
Bejaše vreme
Kada sam živeo svoj život
Utemeljen na probranim bajkama.
Bejaše vreme
Kada sam se zadovoljavao
Tek fragmentom stvarnosti,
Rascepljenim, slomljenim i razbijenim.
Al’ kristalno jasno prosvetljenje sad
Prikrada se u moje srce.
Večno Prisustvo
Beskrajne Svetlosti
Hrani moje Vizije Osvit.

Šri Činmoj  srichinmoylibrary.com

Šri Činmoj poezija duše


I FEAR

Šri Činmojeva poema iz knjige: “Three strangling sisters: fear, jealousy and insecurity”, napisane 1974.

I fear


I fear to speak, I fear to speak.
My tongue is killed, my heart is weak.

I fear to think, I fear to think.
My mind is wild, and apt to sink.

I fear to see, I fear to see.
I eat the fruits of Ignorance-tree.

I fear to love, I fear to love.
A train of doubts around, above.

I fear to be, I fear to be.
Long dead my life of faith in me.

Plašim se

Plašim se da pričam, plašim se da pričam.
Jezik zamro, srce onemoćalo.

Plašim se da mislim, plašim se da mislim.
Um podivljao, spreman da se sroza.     

Plašim se da gledam. Plašim se da gledam.
Sa drveta Neznanja naslađujem se plodom.

Plašim se da volim, plašim se da volim.
Povorka sumnji okružuje me i nadvija.

Plašim se da postojim, plašim se da postojim.
Odavno u meni, moj život vere mrtav.

Šri Činmoj      srichinmoylibrary.com

Šri Činmoj poezija duše


YOUR SILENCE-SOUL LOVES YOU

Šri Činmojeva poema iz knjige poezije: “Europe Blossoms”, objavljena 1974.

Your silence-soul loves you


Your face is a dark disquiet;
Yet
Your silence-soul loves you.

Your nose breathes ignorance-venom;
Yet
Your silence-soul loves you.

Your life is in love
With the Prince of Gloom;
Yet
Your silence-soul loves you.

Duša tvoje tišine te voli

Lice ti je mračno od nelagode;
Ipak,
Duša tvoje tišine te voli.

Nos ti udiše otrov gnusnog neznanja;
Ipak,
Duša tvoje tišine te voli.

Život ti je zaljubljen u Princa Tame,
Ipak,
Duša tvoje tišine te voli.

Šri Činmoj      srichinmoylibrary.com

VIDEO: ŠRI ČINMOJ ČITA IZ KNJIGE: “MY FLUTE”

Šri Činmoj poezija duše


SILENCE IS NOT SILENT

Šri Činmojeva poema iz knjige poezije: “Silence, please! God is coming”,  objavljene 1999.

Silence is not silent


Silence is not silent.
Silence speaks.
It speaks most eloquently.
Silence is not still.
Silence leads.
It leads most perfectly.

Tišina nije nečujna

Tišina nije nečujna.
Tišina govori.
Ona govori najelokventnije.
Tišina nije nepomična.
Ona predvodi.
Ona predvodi najsavršenije.

Šri Činmoj   srichinmoylibrary.com

 

SRI CHINMOY POETRY