Pronaći učitelja

Updated

Saveti i inspiracija za tragaoce koji žele da imaju učitelja i spremni su da idu duhovnim putem istinskog preobražaja.

Vimeo: Odlomci iz Šri Činmojevih spisa

U ovom nadahnutom videu saznaćete kako da sami date ocene različitim duhovnim učiteljima na osnovu vašeg ličnog doživljaja i koliko je važno da izaberete onog učitelja kome ste dali visoke ocene. Otkrićete i duboki smisao toga da se odabrani put sledi potpuno posvećeno i predano.

navodnici plavi
Kada je neko spreman, kada je neko iskreno spreman za duhovni život, on će ili otići kod Učitelja koji mu je namenjen, ili će mu Učitelj doći sâm. U Indiji se kaže: kada je učenik spreman, Učitelj se neizostavno pojavljuje.

srichinmoylibrary.com

Vimeo: Šri Činmoj Otkrivanje živog Boga

“Pokušavam da navedem moju duhovnu decu ili moje učenike da osete neophodnost za živim Bogom u sebi. Bog jeste za sve, ali za one koji teže Bog je živ. A za one koji ne teže, Bog je samo maglovita ideja; može se reći da je Bog za njih mrtav.”

navodnici plavi
U živom svetu
Svima nam je očajnički potreban
Živi Bog.

Vimeo: Tragaočevo putovanje (odlomci iz Šri Činmojevih spisa)

U ovom prosvetljujućem videu, tragaoci za unutrašnjom istinom otkriće tajne dostizanja cilja…


navodnici plavi
Guruova uloga je veoma jednostavna. On vam kaže: “Vidi, ti i ne znaš šta nosiš u sebi. U tebi je riznica sa blagom. U toj riznici je jedan najskupoceniji dijamant izuzetne lepote, samo što si negde zaturio ključ. Moj zadatak je da ti pomognem da pronađeš ključ. Potražiću ključ i pronaći ću ga. Zatim ću ti dati ključ i ti ćeš otvoriti riznicu. Čim otvoriš riznicu, ugledaćeš u sebi dijamant. To je božanski deo tebe.”

srichinmoylibrary.com


Uloga Učitelja je da nam pokaže put. Mi smo nekako uspeli da zaturimo i zaboravimo taj dragoceni božanski deo naše prirode koji nam po rođenju pripada, ali zato je tu Učitelj da nas ponovo uvede u taj uzvišeni deo nas samih. Naša nebeski uzvišena priroda već postoji u nama. Ne donosi nam nju Učitelj. Božansku prirodu nam je podario Bog Lično na samom početku našeg postojanja. Učitelj je tu samo da bi nam preneo poruku i da bi nam otkrio našu zaboravljenu, Bogom danu, uzvišenu prirodu.

navodnici roze
PRAVI GURU

Ko je pravi Guru?
Pravi Guru je onaj
Ko vas ne naziva glupim,
Nebožanskim i nesposobnim.

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti poseduješ znanje,
Ali potrebno ti je više znanja.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti jesi božanski,
Ali možeš biti više božanski.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti si sposoban,
Beskrajno si sposobniji
Nego što možeš i da zamisliš.
Ali možeš biti sposoban još više.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti si Božiji odabrani instrument.
Sposoban si,
Plodonosan si;
Jedinstven si ti
U Božijoj božanskoj Viziji.”

~ Šri Činmoj


navodnici plavi
Svaki čovek ima pravo na unutrašnji život – život obilja i radosti, i svaki čovek može da oseti i da spozna Boga. Moja filozofija se na tome zasniva. Čovek je uronjen trenutno u patnju, u ropstvo, nesavršenstvo, neznanje; ali ako poseduje istinsku težnju, on lako može da se oslobodi straha, anksioznosti, sumnje, brige i tome slično. U tu svrhu on mora da meditira. To ne znači da mora da se obrati baš meni; može da ode i kod nekog drugog duhovnog učitelja. Može da meditira i na nekom drugom mestu, ali mora da meditira, mora da kontemplira.

srichinmoylibrary.com

ŠTA JE MEDITACIJA?

navodnici plavi
Nikad nije kasno
Da se ukrcam
Na božansko putovanje.

Šri Činmoj

Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 18

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

navodnici plavi
Kroz meditaciju stičemo iskustvo Višeg Sopstva.

– Bhagavad Gita