Pronaći učitelja

Updated

Saveti i inspiracija za tragaoce koji žele da imaju učitelja i spremni su da idu duhovnim putem istinskog preobražaja.

Vimeo: Odlomci iz Šri Činmojevih spisa, čita Salil Vilson

U ovom nadahnutom videu saznaćete kako da sami date ocene različitim duhovnim učiteljima na osnovu vašeg ličnog doživljaja i koliko je važno da izaberete onog učitelja kome ste dali visoke ocene. Otkrićete i duboki smisao toga da se odabrani put sledi potpuno posvećeno i predano.

navodnici plavi
Kada je neko spreman, kada je neko iskreno spreman za duhovni život, on će ili otići Učitelju koji mu je namenjen, ili će mu Učitelj doći sâm. U Indiji se kaže: kada je učenik spreman, Učitelj se neizostavno pojavljuje.

srichinmoylibrary.com

Vimeo: Šri Činmoj Otkrivanje živog Boga

“Pokušavam da navedem moju duhovnu decu, a to su moji učenici, da osete neophodnost za živim Bogom u sebi. Bog jeste za sve, ali za one koji teže, Bog je za njih živ. A za one koji ne teže, Bog je za njih samo maglovita ideja; moglo bi se reći da je Bog za njih mrtav.”

navodnici plavi
U živom svetu
Svima nam je očajnički potreban
Živi Bog.

Vimeo: Tragaočevo putovanje (odlomci iz Šri Činmojevih spisa) čita Kaivalja Torpi.

U ovom prosvetljujućem videu, tragaoci za unutrašnjom istinom otkriće tajne dostizanja cilja…


navodnici plavi
Guruova uloga je veoma jednostavna. On vam kaže: “Vidi, ti i ne znaš šta nosiš u sebi. U tebi je riznica sa blagom. U toj riznici je jedan najskupoceniji dijamant izuzetne lepote, samo što si negde zaturio ključ. Moj zadatak je da ti pomognem da pronađeš ključ. Potražiću ključ i pronaći ću ga. Zatim ću ti dati ključ i ti ćeš otvoriti riznicu. Čim otvoriš riznicu, ugledaćeš u sebi dijamant. To je božanski deo tebe.”

srichinmoylibrary.com


Uloga Učitelja je da nam pokaže put. Mi smo nekako uspeli da zaturimo i zaboravimo taj dragoceni božanski deo nas koji nam po rođenju pripada, ali zato je tu Učitelj da nas ponovo upozna sa tim uzvišenijim delom nas. Naša uzvišena božanska priroda već postoji u nama. Ne donosi nam je Učitelj. Bog Lično nam je podario našu božansku prirodu na samom početku našeg postojanja. Učitelj je tu samo da bi nam preneo poruku i da bi nam otkrio našu zaboravljenu, Bogom danu, nebesku prirodu.

navodnici roze
PRAVI GURU

Ko je pravi Guru?
Pravi Guru je onaj
Ko vas ne naziva glupim,
Nebožanskim i nesposobnim.

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti poseduješ znanje,
Ali potrebno ti je više znanja.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti jesi božanski,
Ali možeš biti više božanski.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti si sposoban,
Beskrajno si sposobniji
Nego što možeš i da zamisliš.
Ali možeš biti sposoban još više.
Pokušaj, sigurno ćeš uspeti!”

Pravi Guru je onaj koji kaže:
“Ti si Božiji odabrani instrument.
Sposoban si,
Plodonosan si;
Jedinstven si ti
U Božijoj božanskoj Viziji.”

~ Šri Činmoj


navodnici plavi
Svaki čovek ima pravo na unutrašnji život – život obilja i radosti, i svaki čovek može da oseti i da spozna Boga. Moja filozofija se na tome zasniva. Čovek je uronjen trenutno u patnju, u ropstvo, nesavršenstvo, neznanje; ali ako poseduje istinsku težnju, on lako može da se oslobodi straha, anksioznosti, sumnje, brige i tome slično. U tu svrhu on mora da meditira. To ne znači da mora da se obrati baš meni; može da ode i kod nekog drugog duhovnog učitelja. Može da meditira i na nekom drugom mestu, ali mora da meditira, mora da kontemplira.

srichinmoylibrary.com

ŠTA JE MEDITACIJA?

Kako se meditira na Vašoj stazi?


navodnici roze
Šri Činmoj: Naša staza je staza srca. Mojim učenicima govorim da je neophodno da isprazne svoje srce do kraja, da bi Mir, Svetlost i Blaženstvo mogli da se spuste odozgo i ispune njihovu unutrašnju posudu. Ako neko želi da sledi stazu srca, onda će sve njegove emocionalne muke, sve brige, anksioznosti i nebožanske osobine da se povuku iz njega, a na njihovo mesto će odozgo doći Mir, Svetlost i Blaženstvo.

Kada meditirate, vi dakle otvarate srce i čitavo biće. Ponekad otvorite srce i ostavite otvorena vrata, ali u trenutku kada gost poželi da uđe, baš tada zatvorite vrata. Meri se količina Mira, Svetlosti i Blaženstva koju unutrašnja posuda prihvati. Posuda ima sopstvenu svest. Vaša posuda može biti prazna, ali ona mora da uloži težnju da bi mogla da prihvati. Jedino u tom slučaju ćete imati zaista dobru meditaciju.

Naš napredak će se ubrzati ako meditiramo na srce. Kada meditiramo na svoj um ili u svom umu, osećamo da već znamo tako mnogo o duhovnom životu. Ali kada uđemo duboko u sebe, postepeno saznajemo da ne znamo skoro ništa o duhovnom životu. Jedino smo prikupili ovozemaljske informacije u svom umu – informacije, i ništa drugo. Ali, kada meditiramo na srce, osećamo da smo kao deca koja zaista žele da steknu sveže znanje od majke ili od oca. Dete oseća da ništa ne zna, ali da želi da nauči sve na pravi način.

Zato je tragaocima koji bi želeli da slede našu stazu moj savet da se koncentrišu i da meditiraju na srce. A čak i oni koji se ne budu prilagodili našoj stazi, mogu da pokušaju da meditiraju na srce. Naša staza nije jedina staza koja ističe važnost meditacije. Postoje i druge staze, i drugi duhovni Učitelji, koji zastupaju isto stanovište.

Sri Chinmoy, Experiences of the higher worlds, Agni Press, 1977

Šta tačno znači meditirati na srce?


navodnici roze

Šri Činmoj: Ako vam je teško da meditirate na duhovno srce, možete da se koncentrišete na fizičko srce u grudima. Ali, nakon što budete meditirali na tom mestu nekoliko meseci ili godinu dana, osetićete da se unutar običnog ljudskog srca nalazi božansko srce. A u božanskom srcu je duša.

Unutar božanskog srca se nalazi svetlost, ali u ljudskom srcu može da se vidi delovanje emocionalnog vitala. Emocionalni vital se nalazi u oblasti pupka. Ali, sa tog mesta on može da uđe u fizičko srce i da uništi sve, stvarajući emocionalnu vezanost. Ako neko meditira na duhovno srce, tu ne može biti vezivanja. Sve je sâmo odvezivanje. Zato počinjemo od ljudskog srca i iz ljudskog srca moramo da uđemo u božansko srce. U suprotnom, ako ostanemo sa ljudskim srcem, dosta često će nam se dešavati da budemo žrtve vezivanja i emocionalnih problema.

Sri Chinmoy, Experiences of the higher worlds, Agni Press, 1977

 

navodnici plavi
Nikad nije kasno
Da se ukrcam
Na božansko putovanje.

Šri Činmoj

Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 18

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE

navodnici plavi
Kroz meditaciju stičemo iskustvo Višeg Sopstva.

– Bhagavad Gita