Pomoć u meditaciji

Saveti za početnike – kako da se inspirišete i učinite potrebne promene u životu da biste stvorili prostor za meditaciju

Strela koncentracije

Koncentracija je kao strela. Kada je odapnete pravo u cilj, ona razgrne sve prepreke da bi popločala put ka meditaciji.

Put srca

Mi želimo najbrže da napredujemo i otkrili smo da kada sledimo put srca, stižemo na cilj radosnije i mnogo brže.

Šta je meditacija?

Meditacija je kao silazak na dno mora, gde je sve mirno i tiho. Na površini mora može biti mnoštvo talasa, ali to ne utiče na more ispod njih.