Vežbe disanja

Sve što želite da učinite, uradićete još bolje ako budete disali na pravilan način i ako zadržavate dah.

Umirivanje uma

Ne smemo na silu da se upinjemo tako što ćemo koristiti um, nego umesto toga treba da učinimo svoj um spokojnim i tihim.

Plodovi meditacije

Govore nam kako da živimo, gde da živimo, koji posao je najbolji za nas… Dakle, drugi obavljaju svo razmišljanje za nas.

Meditacija u srcu

Meditacija u duhovnom srcu je najsigurniji i ujedno najbrži način da se napreduje u duhovnom životu.

Pomoć u meditaciji

Saveti za početnike – kako da se inspirišete i učinite potrebne promene u životu da biste stvorili prostor za meditaciju

Put srca

Mi želimo najbrže da napredujemo i otkrili smo da kada sledimo put srca, stižemo na cilj radosnije i mnogo brže.